Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

 

Василена Цветкова- заместник - директор учебна дейност

учител в начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Предучилищна и начална педагогика; Българска филология; Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

"Обичам децата и работата с тях. В ЧОУ „Джани РоДари” ме привлече грижата и любовта, с която са обградени децата. Тук всяка стъпка е насочена към тяхното успешно развитие и щастливо детство. В образователния процес е включена йога, а в обучението по математика се използва нов метод на преподаване – Jump Math.Аз мисля, че детето е Вселена, която трябва да бъде открита."

 

 

Дария Горанова - заместник - директор 

административна дейност 

 Завършила магистратура по театрална педагогика и режисура в Академия по театрално и филмово изкуство - Санкт Петербург – Русия. 

Магистратура по педагогика във Великотърновски университет "Св.Св.Кирил и Методий".

Директор на детска градина.

Заместник - директор на Професионална гимназия по каменообработване.

Десет години - актриса в Кукления театър -Враца.

25 години професионален опит

Награда „Най-добър режисьор”на Международен фестивал в гр.Линген, Германия /1996 година/ .

Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

 „Театърът   може да докосне въображението, да породи любопитство или да запали артистичeн  импулс  у  децата!”

 
 

 

Николай Нинов – отговорник стопанска дейност

Завършил „Полувисш институт за учители по  практика“ гр.Сливен.          

Девет  години работил в „Айко-8”ООД                                                          

Длъжност-Началник склад;  Отговорник автопарк;                                       

От 2009г. до м.07.2018г. е работил в  „А Дизайн”                                 

Длъжност- Мърчен дайзер;Ръководител логистика.

„Докато опитваме да научим децата си всичко за живота, те ни учат

какво всъщност е той.” Ангела Швиндт


 

 
Невена Дочева - логопед

Висше техническо образование.

Висше педагогическо образование - СУ„Св.Климент Охридски“ - ЦИУУ София.

Двадесет години преподавател по технически дисциплини.

Втори клас квалификация.

Специализация – СУ„Св.Климент Охридски“ - ФНПП – Подготовка на ресурсни учители за работа с деца със специални образователни потребности.

Магистър по логопедия- НБУ

Сертификат Д.П.Е.

Логопед в детска градина.

Ресурсен учител в детска градина.

2020г. се присъединява към екипа на ЧОУ „Джани Родари“ като логопед.

„Вярвам, че децата са бъдещето. Научете ги добре и ги оставете да си следват пътя. Покажете 

им цялата красота, която насят в себе си.“  Уитни Хюстън

 

 
Савина Антова - психолог

Завършила магистърска степен по психология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методи“

Магистърска степен по философия и педагогическа правоспособност в СУ „Св. Климент Охридски“

НЛП – Практик, Мастър и Треньор

Child Psychology Certificate by New Skills Academy, CTP Certified

Counselling Children & Adolescents Certificate, accredited by the IAOTH - the International Association of Therapists

Autism Awareness Certificate by New Skills Academy, CTP Certified

ADHD Awareness Certificate by New Skills Academy, CTP Certified

Над 10 години опит в психологическо консултиране на деца, юноши и възрастни

”Детските сълзи съвсем не са по-дребни и често пъти са доста по-тежки от сълзите на възрастните.” Ерих Кестнер

За мен е призвание и щастие да работя за по-малко детски сълзи и повече детски усмивки.

 

 
 
 

 

Теодора Йотова -  ресурсен учител / сурдопедагог

Средно образование " Преводач жестомимичен език" 135-то СОУ " Ян Амос Каменски"

Висше образование ЮЗУ "НЕОФИТ Рилски" "Специална педагогика" 

Смята, че във всяко различие или дисбаланс има място за развитие,място за положотелна  промяна.
Във всеки един от нас се крие потенциал, който чака да бъде открит и развит.

Засилен интерес към йога учението и неговите ползи за здраво физическо и духовно състояние на човек!
Практикува йога от четири години, преподавател по йога от една година.

" Всички сме различни и това е нашата красота!"

  


 

 

Даниела Илиева – Медицинска сестра

Завършва Медицински институт гр. София.

Има 20- годишен стаж в сферата на здравеопазването.

Привлече ме работата с деца, защото обичам да се грижа за тях. В ЧОУ „Джани Родари“ се чувствам пълноценна и намирам удовлетворение в ежедневната грижа за децата. Да мога да помагам на учениците да се чувстват обгрижвани и сигурни, ме прави щастлива.


 

 

Иванета Крумова- учител в  начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност – Начална училищна педагогика

"Когато си представям идеалния учител, не правя разлика дали е мъж или жена, млад или възрастен, красив или не толкова. За мен учителят е този, който просвещава децата и изгражда характера им."

 

 

 

Мария Благоева - учител  в начален етап

Висше образование 

Бакалавър - Югозападен университет "Неофит Рилски"

Магистър - СУ "Св.Климент Охритски"

Специалност - Начална и предучилищна педагогика;

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество.

Завършила успешно основен модул на R.Y.E. (изследване на йога в образованието) и е квалифициран преподавател да използва R.Y.E. техниките в работата с деца. 

Професията "учител" за мен е призвание. Обичам децата, а работата с тях ме прави щастлива. Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. Гордостта на учителя е в растежа на засадените семена.

 


 

 

Полина Миланова - учител в начален етап

 Магистър – педагог , специалност предучилищна и училищна педагогика 

Учител на подготвителна група.

Моите интереси са следните – литература, музика, история на изкуството, философия.

Аз вярвам в думите на Ф. М. Достоевски от забележителния роман „Братя Карамазови“ , че най-доброто възпитание е спомена. Нека да оставим на своите деца спомени, които са изпълнени с красота, любов и истина. Да не се отказваме твърде рано от задължението да бъдем деца....  -  Т.Транстрьомер

 
 

  

Георги Ангелов - учител начален етап и учител по китара

Завършил магистър през 2017 в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” , специалност - Начална училищна педагогика.

Бакалавър - специалност икономика на туризма във ВИНС , гр Варна. 2015 год. 

През 2017 завършва програма за лидерско развитие „ Заедно в час ”

Завършил успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

Работата с деца го зарежда с положителни емоции.

Вярва, че всяко дете може да получи качествено образование.

 


Петя Костадинова - начален учител

Завършила висшето си образование в Пловдивски университет " Паисий Хилендарски ".

Образователно -квалификационна степен магистър .

Работила в родителски кооператив с деца над 3 годишна възраст .

Част от родителски актив и настоятелство към 154 ЦДГ Сбъдната мечта –филиал.

Отговорник за нерегламентираните огранизационни дейности .

Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

Казват ,че детската градина е малкото училище !

„Ако носиш детството със себе си, никога няма да остарееш.” - Том Стопард

 


 

Ивалина Кацаров— учител  по български език и литература

Завършила е специалност “Българска филология и история” в Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. 

Преподавала е във 2СУ “Акад. Емилиан Станев”. Преминала е обучение по коучинг за деца. 

Преподаването е нейното призвание, защото според нея учителската професия е единствената, в която можеш да измериш успеха си чрез успеха на другите и то не на кои да е, а на бъдещето на нацията ни. 


Евелина Стоянова - учител по български език и литература

Завършила СУ”СВ.Климент Охридски”

Специалност “славянска филология”.

Работила в сферата на образованието 36 години, от които 22 във втора АЕГ гр. София. 

Притежава втора ПКС.Магистър.

Публикувани статии в сп. “Български език и литература”.

Сертификати от професор Александър Панов- “Пълен курс по съвременен прочит на класиката”.

“Работата като учител ме кара да се чувствам реализирана като професионалист.

Общуването с младите хора е моята лична инвестиция в бъдещето”


Людмил Милев - учител по математика

22 СОУ „Георги Сава Раковски“ – София 

91 Немска езикова гимназия „Проф. Константин Гълъбов“ – София

Wirtschaftsuniversität Wien, Österreich – Обща икономика с немски език  - Виена / Австрия

УНСС София – Магистър по „Бизнес инфомратика“

СУ „СВ. Климент Охридски“ – Следдипломна квалификация  -
„Педагогика по математика и информатика“

Учител по математика и немски език в София.


 
Ава Аянска - учител по история, география и информационни технологии

Висше образование-ЮЗУ “Неофит Рилски” 

През 2016-2018г. преминава успешно през програма за лидерско развитие “Заедно в час”

2016-2019г.- работи като учител по история и цивилизация, информационни технологии, музика и изобразително изкуство. Води клуб за ранно кариерно ориентиране и ръководи училищни проекти. 

Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

„ Учителят е полезен, когато е инструмент на познанието. Всъщност не е от значение толкова самата материя, която преподава, колкото умението да събуди любовта към ученето като човешка активност. Вярвам, че училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи. Доказано е, че щастливите деца се карат много по-рядко, по-здрави са, имат по-силно развито творческо мислене и са по-успешни. Добрият учител трябва да бъде извор на щастие.”


Димитринка Таскова – учител по Химия и Физика, Човекът и природата
Средно образование - Техникум по Хранене и Хотелиерство – гр. София

Технология на производството и обслужването в общественото хранене

Висше образование-Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Химически факултет

Химия и Физика-Учител по Химия и Физика-Бакалавър

-Магистър по “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

Професионален трудов стаж – 10 год.

 

 

 

 

 

Лилия Николова - учител по Химия и Физика, Човекът и природата

Доктор по методика на обучението по химия.

Висше образование - Висш Химико-технологичен институт-София

Специализация - педагогика.

Богатият педагогически опит по преподаваните дисциплини(химия, физика и биология) с различни възрастови групи, ми даде възможността да преценявам онези трудности, които демотивират учениците.  Моят стремеж е чрез научно любопитство да създам любов към научното познание.

Интересите ми са насочени към иновативните методи на преподаване, ученето чрез правене и начините на оценяване.

 

 

Надежда Шопова – учител по английски език

Завършила  английска филология във ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий” и нея подаването е призвание. Придобила е сертификат CELTA и е работила в България и чужбина и с деца на всякаква възраст.

„Мисля, че преподаването не е работа, а професия. Децата са онзи лъч от обществото, за който носим отговорност. Езиците отварят врати към света и педагогичните методи определят любовта на децата към предмета. Затова чрез изкуство и правилен подход, ние можем да създадем отношение на младото поколение към учението и копнежа за научаване на нови неща“.


Елена Палаханова -

Учител по английски и немски език

Завършила е Софийския университет  „Свети Климент Охридски“ със специалност Начална    училищна педагогика и английски език (степен бакалавър) и Социално-педагогическа дейност с деца и юноши ( степен магистър).  Преподавала е като учител по английски език в езикови центрове и в 35-то СУ „Добри Войников“ в София.

Обича  децата и когато постигнатите положителни резултати са на лице, се чувства  мотивирана за достигане на по-високо ниво от страна на учениците.   Много е важно всеки учебен час да е добре подготвен с нагледни материали, игри, детски песнички и задачи, за да се привлече вниманието на децата, да им бъде интересно и винаги да бъдат стимулирани за по-добро усвояване на знанията.  Английският език е международен език и всяко дете от ранна възраст е препоръчително да го изучава, защото той би им помогнал в тяхното бъдещо и професионално развитие.

„Професията учител е призвание и да работя като преподавател по английски език за мен е сбъдната мечта !“

 
 
 

 

Никола Йорданов - Учител по английски и руски език
Никола е завършил висше образование с педагогическа специализация 1991 г. Работил е като преподавател. Владее английски език, руски език и сърбохърватски език. Вярва, че децата естествено искат да учат, а ние трябва да им помагаме това да става лесно и плодотворно.

 


 
 

 

Евгения Христова – учител по немски език   

Магистър по специалност “Приложна и модерна лингвистика “с немски и английски език, НБУ, София

Дългогодишна учебна и преподавателска дейност и България и чужбина, опит в обучението по немски език като втори и чужд език.

Смятам, че чуждоезиковото обучение е от съществено важно значение в съвременния свят и начин на живот, поради което се стремя да бъда максимално полезна със знанията и опита си на всички, решили да се срещнат с чуждия език.

Първите срещи с чуждия език в ранна детска възраст са много вълнуващи и интересни, заради това се опитвам да откликна на детското любопитство и любознание с подходящи методи и техники.

Моята цел е децата да не се страхуват от новото и непознатото, а да усетят, че езикът е живо средство, което има магическата сила да отваря много тайнствени врати към света.

В ЧОУ “Джани РоДари “ намерих подходящата спокойна и предразполагаща учебна атмосфера, която позволява безпрепятствено и приятно да се усвоява чужд език.

 
 

 
 

Цветелена Тодорова - 

учител италиански език

Цветелена Тодорова е учител по италиански език. Тя е завършила СУ „Свети Климент Охридски“ като Магистър по „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности“. Бакалавър – „Социален педагог“,  учител по италиански език. Следдипломна квалификация – „Международни отношения“.  

Специализирала в Università  per Stranieri "Dante Alighieri" . 

Преводач на Сара Ратаро и Федерико Моча.

Преподавател по италиански и английски език, както и български език за чужденци.

„Това, което ме привлича в преподаването по италиански език, е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение, динамиката на работата и  намирането на правилния подход към всеки един ученик“.

 

La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.

Gianni Rodari


 

 

Константинос Маркетакис – учител по гръцки език

Висше образование –  СУ „Св. Климент Охридски” – Логопедия; Специална педагогика- магистър

Грък по националност.   

Водил курсове по гръцки език към езикови школи; работил на свободна практика с деца в предучилищна и училищна възраст със специфични обучителни трудности.

 Комуникативна личност,много добре работи в екип, постига много добри резултати при работа с деца.

 

 

Байгалмаа Байартогтокх - учител по китайски език

Учила  в 广西大学 -  Guangxi Daxue и магистратура в 北京名族大学  - Beijing National University, Китай

Харесва да спортува и да се грижи здравето си. Занимава се както с източни бойни изкуства, тайчи, йога, така и с разкрасяващи козметични практики.

Човек се учи, за да обучава, учи се и докато обучава. Конфуций казва:《三人行,必有我師焉》- „Сред всеки трима мога да открия своя учител“. Тук съм, за да споделя своя опит и знания с вас.


   Евелина Тситини - учител по   музика и пиано
 
Музиката я нося дълбоко в сърцето си откакто се помня. Някои казват ,че танцуваме преди да проходим ,пеем преди да проговорим.
На 11 години участвах в първата меджународна детска асамблея "Знаме на мира"79 със собствени композиции за пиано.На 16 години ръководех вокална група  ,с която спечелихме 1во място на градския преглед за политическа песен през 1984.
За мен работата с деца е един лесен ,естествен ,спонтанен и отговорен  процес.

Даниела Сеферинкина - учител по изобразително изкуство и керамика

Даниела Сеферинкина е художник на свободна практика и преподавател по изобразително изкуство.

През 2010 г. завършва специалност „Педагогика на обучението по изобразително изкуство” – бакалавър, в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

През 2018 г. завършва специалност „Педагогика и социален формат на изобразителните изкуства” – магистър, в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград.

През годините участва в конкурси и изложби на регионално и национално ниво.

„Като преподавател по изобразително и приложно изкуство през годините съм работила с деца на различна възраст. Това, което винаги ми е харесвало в моята професия е необятността и чистотата на детското въображение. Смятам, че всяко дете е отделна вселена, а изкуството му помага да изрази своя вътрешен свят.”


 


 

Мони Илиева – учител по религия на световете и театрална школа

Завършила е актьорско майсторство за драматичен театър. Автор е  на детската книга –„ Приказни истории от три думи“.  Има дългогодишен опит с деца.  Водила е школа по актьорско майсторство и различни детски събития. В момента завършва магистратура  - „Религия и образование „. От две години е практикуващ учител по "Религия".

" Вярвам, че предметът „Религия“ може да възпита у децата добродетели и ценности, да ги научи да бъдат по-добри. Да уважават и обичат всички хора. С вяра, надежда и любов да преодоляват всяка трудност и изпитание.    Да се научат да бъдат полезни не само на себе си, но и на другите. Вярва, че Бог ни дава различни дарби и таланти,  не само лично усъвършенстване, но за да бъдем  полезни с тях и на останалите хора.  Вярвам, че всяко нещо което се прави с любов, носи добър плод."

 

 

 


Цветан Костов - ръководител проекти
Средно образование: СМГ „Паисий Хилендарски“

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по математика, информатика и информационни технологии.

Квалификационни степени:

СУ „Св. Климент Охридски” – I ПКС,

краткосрочни специализации във Великобритания, Испания, Португалия, Германия и Гърция.

Дългогодишен учител, ръководител на европейски проекти, член на Европейска мрежа „Места на мира“, Европейска мрежа „Екомедия-Европа“, Европейско ученическо списание.

Даниела Стаева – помощник-възпитател

Казвам се Даниела Стаева и съм пом.възпитател в Учебен комплекс "Джани РоДари".

Харесвам работата си с деца.

Възпитанието на децата е важна част от тяхното развитие.

Те са нашето бъдеще!


 


 

 

Васил Байрактарски - Учител по физическо възпитание и спорт и футбол

Заемана длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт

Образование:

 • Специалност „Спортен коментатор” – бакалавър;
 • Специалност „ Учител по ФВС” – бакалавър.

Завършил с отличен успех в НСА „Васил Левски”!

Професионален опит:

 • Футболен съдия в Елитните групи U19, U17 и U15;
 • Помощник-треньор по баскетбол в БК „Велбъжд” (Кюстендил);
 • Спортен журналист във вестник „Спорт”

/взети интервюта от известни спортисти като Татяна Янчева, Силвия Радойска, Петя Неделчева и Николай Байряков/;

 • Спортен коментатор на Европейски стрийт футбол фестивал.

Успехи в ЧОУ „Джани Родари”:

 • 5-то място на турнир по мини-волейбол „Малки Великани” 2019;
 • 5-то място в дисциплините хвърляне на плътна топка и троен скок на

„Лекоатлетически звезди на София” 2019:

/Теодора Чапарова и Александър Гайдажиев/;

 • 2-ро място на пролетен турнир по народна топка:

„Заедно можем и да спортуваме”;  

 • 5-то място в спортен празник на щафета „Спортни лъвчета”;
 • 1-во място в турнир по футбол за момичета на „Спешъл Олимпикс България”

Завършил успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

 

Работата с деца ме зарежда с положителни емоции и ми носи вътрешно удовлетворение! Аз се стремя да ги науча не само на любов към спорта, но и на ред, дисциплина, уважение и най-вече - ОТБОРЕН ДУХ!


 
 

                     

 Благой Атанасов - учител по шахмат

  Благой Атанасов е роден на 04.05.1980 г., в град София. Основното си и средно образование завършва в руската гимназия в София „А.С. Пушкин”, икономически профил. Дипломира се през 1998-ма година. През същата година е приет в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт”, завършва през 2003-та година с Бакалавърска степен. През 2010-та година записва специализация следдипломна квалификация в Националната спортна академия като Треньор по шах, какъвто работи от 2008-ма година, към Шахматен клуб ЦСКА. Завършва образованието си през 2012-та година.Като треньор, най-големите си успехи постига с малките състезатели на ЦСКА, Матей Петков и Стефан Райков, които заемат челни позиции на Европейското и Световното първенство по шах до 8 години.

 


    

Силвия Чоланова - преподавател по класически балет, модерен балет и хип хоп танци.

През 2014г. завършва Национално училище за танцово изкуство в гр. София с професионална квалификация артист-балерина. След това продължава обучението си в Национална музикална академия „проф. Панчо Владигеров“ в гр.София и получава диплома за педагог. В момента следва магистърска степен в Национална музикална академия „проф. Панчо Владигеров“. Притежава допълнителни сертификати и квалификации свързани с танцовото изкуство. От 2014г. е преподавател по класически балет, модерен балет и хип хоп танци.

     Класически балет – Помага за правилната стойка и развива грацията в децата, дава основите за развитие в танцовото изкуство, развива самостоятелност, отдаденост и упоритост. Методиката на преподаване е по руската система на Агрипина Ваганова, по която се обучават професионални балетни артисти, но адаптирана за деца.

  Модерен балет и хип хоп танци – Дават възможности за самоизразяване и импровизация, развиват двигателната култура, повишават самочувствието, възпитават на любов към музиката и танцовото изкуство.  

 


 

Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ”

Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ” е създаден през 2009г. на 3 февруари.

Главен художествен ръководител Марио Анастасов – завършил средното си образование в „Национално училище за танцово изкуство” специалност български народни танци и висшето си образование в АМТИИ гр.Пловдив специалност хореограф педагог. 

  Художествен ръководител Десислава Анастасова е родена на 06.09.1998г., гр.София  - изучавала и танцувала български фолклор 7 години в „ТА Здравец” . От 2014г. е художествен ръководител към сдружение Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ”. През свободното си време изучава Интериорен дизайн в НБУ. 

Основни приоритети са работата с деца и възрастни за популяризиране на българският музикален и танцувален фолклор.

През годините клуба заема участие в много фолклорни фестивали като:

 

„Нашенско хоро” в гр.Самоков и печели „Наградата на организатора”. 

„Хоро се вие, извива” в гр.София, където заема 3-то място. 

„На Петровден с хоро” в с.Ягодово.

 Заема участие на фестивалите в гр.Кюстендил, гр.Хисаря и гр.Трявна.

Също така участва в международния фестивал в гр.Виница, Македония.

От 2 години клуба организира семинар до Гърция с гръцки хореограф изучавайки гръцкия фолклор. 

Преди 5 години клуба сформира детски танцов ансамбъл с главен художествен ръководител - Марио Анастасов и художествен ръководител – Десислава Анастасова.

Всяка година се провежда „Пролетен концерт”, в който децата показват своите танцови и артистични умения. 

  


   

                     

Стефка Сотирова - учител по плуване

 

Родена в град София. Средното си образование завършва в 47 ССУ през 1982г. Висшето си образование завършва през 1988г. в НСА “Васил Левски” със специалности – треньор по плуване и учител по физическо възпитание.От 1988г. до 2000г. работи като треньор по плуване в УСШ „Искър”. От 2000г. работи в СК „Левски” на плувен комплекс Спартак.

Майстор  на спорта по плуване и многократна шампионка в различни дисциплини – 8-мо място в борбата за световната купа по спортно плуване; шампионка и медалистка от различни международни турнири; дългогодишна национална състезателка, представлявала България на Световни, Европейски и Балкански първенства. Много от неините състезатели са достигнали национални гарнитури и достойно представят България в международни състезания. Последните 5-6 години работи предимно с деца от детски градини и начален курс в училищата, тъй като тази работа й доставя удоволствие и удовлетворение.

 

 
 

Татяна Милева - готвач

 

Образование - Търговско финансова гимназия; ТОХ София

Професионален опит – 20 г.

Аз съм госпожа Татяна 

и съм винаги засмяна,

Учих скучна  икономика,

а работя гастрономика.

За децата мили, Ваши

бъркам ароматни каши!

Учебен комплекс „Джани РоДари”  - готвач

 
 
 
 
 


 

 
 
 
Екипът на Учебен комплекс "Джани РоДари"  е подбран изключително внимателно, така че да отговаря на
високите изисквания, които сме си поставили за работа с децата. Ние се гордеем с квалификацията и всеотдайността на нашите служители. Те са специалисти с професионално обучение и стаж в детски заведения. Планират работата си в съответствие с възрастта на децата и специфичните изисквания на образователния модел.Освен отлична професионална подготовка, ние държим колегите ни да има и вътрешно призвание да работят с деца.  Нашият приоритет е да се търсят нови пътища за развитие и подобряване на работа ни, като за тези цел непрекъснато се включваме в  различни курсове за допълнителна квалификация и личностно развитие.