Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

Частно основно училище „Джани РоДари” за чужди езици, йога  и изкуства обявява прием за учебната 2020/2021 година:

 

Необходими документи за прием:

- молба
- акт за раждане
- медицински картон
- здравно-профилактична карта
- документ за завършен клас
- удостоверение за преместване /за класовете след първи/

- Заявление за постъпване

- Заявление за удостоверениe при преместване

 

ЧОУ „Джани РоДари” издава:

  • Удостоверение за завършен подготвителен клас
  • Удостоверение да завършен първи клас
  • Свидетелство за завършен начален етап на основно образование
  • Удостоверение за завършен клас
  • Свидетелство за завършено основно образование.

В училището отделяме много време и ресурс за участие в образователната програма на Европейската общност „Еразъм +“. С четирите проекта, които спечелихме, имаме възможност дългосрочно да обменяме информация и опит с учебни заведения в други страни на Европа. Децата ни пътуват, срещат се със свои връстници в тези държави, придобиват нови социални умения и опит, контактуват в чуждоезикова среда, обогатяват знанията си в сферата на историята, културата и географията . Една от целите на европейските образователни политики е да възпитаваме у нашите ученици самочувствието, че са граждани на Европа и света. Програмата Еразъм + предоставя именно такива възможности, а ние се стремим да ги използваме пълноценно.

Очакваме новите ни възпитаници да се  включат активно в програмата.

- Прочетете още тук