Обучение и програми

     Частна детска градина  "Джани РоДари"  работи по одобрена от МОН учебна програма. Тя е в единство с приетите държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

     Програмната система „Ръка за ръка" е разработена от специалисти в сферата на предучилищното възпитание, съобразена е с психологическите особености на 3-4 -5 годишното дете и акцентира върху потребностите на детското развитие. 

Програмната система е разработена  в следните продукти:

1. Практическо ръководство на учителя

2. Практическо ръководство на учителя по музика

3. Детско портфолио – индивидуална папка за всяко дете

4. Комплект табла по образователни направления

5. Природен календар

6. Музикален албум

     С децата се работи по образователни направления, разпределени  през учебната година в регламентирани и нерегламентирани ситуации,както следва:

1. Български език и литература

2. Математика

3. Социален свят

4. Природен свят

5. Музика

6. Игрова култура

7. Конструктивно-технически и битови дейности  /КТБД/

8. Изобразително изкуство

9. Физическа култура

     Програмната система предвижда диагностични процедури в началото и края на учебната година. Макар и на една и съща календарна възраст, децата имат различни темпове на развитие, което ги прави уникални и неповторими. Ето защо диагностиката е необходима за учителя респективно родителя, за да бъде отчетено възрастовото различие между децата и бъдат набелязани задачи за индивидуалното развитие на всяко от тях. В диагностичните процедури се включват и родителите, чрез различни формални и неформални форми на общуване, като разговори, беседи, анкети, обратна информация и други.     

В детската градина ежедневно се провежда обучение по английски език.

Системата “ученето чрез правене и преживяване” отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация. За тази цел класните стаи са специално оборудвани. Ученето чрез правене и преживяване е комплексен подход, в който се преплитат сугестопедия, йога, музика, избразително изкуство и придобиване на знанието чрез „непосредствен” допир с изучаваното.

Системата за обучение чрез йога R.Y.E. (research on yoga in education) е организация, която има интерес в изследването на ефекта на различни йога практики в областта на образованието. Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.).

 

Всеки ден музикално обучение по метода "Шулверк", създаден от Карл Орф с ръководител Елка Станчева

КАКВО Е „ШУЛВЕРК”?
Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” - един от най-разпространените начини за музикално-танцово възпитание и образование, широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.

„Шулверк” (в превод от немски език - училищно дело) възниква през 20-те години на ХХ век в резултат на творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф относно взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своята сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция за леснодостъпно музикално възпитание и образование, чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, които според Орф са взаимно свързани. Също така „Шулверк” провокира и развива творческия потенциал и музикалните способности още от най-ранна възраст.

Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични,  двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

Ателиета:

“Забавна лаборатория” (химия, физика и биология)

“Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)

“Керамика и пластика”, или как  да накараме глината да заговори

“Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление

“Леголандия”, или какъв е градът през детските очи

“Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен

“Етикет”, или как да се държим в обществото

“Млад огнеборец”, или малкият герой

“Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд

“Тайните на кухнята”, или здравословното хранене

 

Спортни занимания - Плуване, стена за катерене, народни танци, йога, въздушна йога, фехтовка, тенис на маса, тенис на корт, футбол, шахмат

Школа по танци с ръководители от ансамбъл “Чинари”.

Ансамбъл “Чинари” е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.