Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

 Екип - Учебен център "Джани РоДари"

 

 

 

Дариа Йосифова- основател на УК, директор на ЧЦДГ и ЧОУ „Джани РоДари”

47 СОУ “Емил Марков”

СУ „Св. Климент Охридски”  - Българска филология 

СУ "Св. Климент Охридски" -ФНПП - Предучилищна педагогика

Двегодишна следдипломна квалификация по български език и дипломна работа на тема “Комуникативният учебник”

Втори клас квалификация

Коректор и редактор към издателство "Агата – АД”

Придобито І ниво на R.Y.E.

„Изследване на йога в образованието”20г. Учител по БЕЛ

18г учител  по БЕЛ  в 31-во СУЧЕМ ”Иван Вазов”

Дългогодишен базов учител към катедра „Методика на българския език” и „Методика на литературата” към филологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”

Хоноруван преподавател по БЕЛ  в “Янев скуул” и Първа частна английска гимназия

Учител за подготовка на ученици за езикови гимназии към "Школа  Иванови” и УЦ „Джани РоДари”

 2001г. Основава УЦ „Джани РоДари”

2007г. Основава ЧЦДГ „Джани РоДари”

2008г. Ясла към детската градина

2009г. Втори корпус на детската градина

2011г. Частно основно училище „Джани РоДари” 

2015/2016 Магистър по "Предучилищна педагогика"

 

Детелина Христова - организатор Учебен център „Джани РоДари”.

Специалист "Начална педагогика" и руски език

 

Завършила съм СУ "Св. Климент Охридски" със специалност предучилищна и начална училищна педагогика.
"Аз обичам децата. Това ми дава сили да преодолявам с лекота всяка трудност.Няма по-голямо щастие от това, да почувстваш тяхната обич и топлота. Щастливото дете е обичаното дете!" 

 


 

 

Николай Нинов – отговорник стопанска дейност

Завършил „Полувисш институт за учители по  практика“ гр.Сливен.          

Девет  години работил в „Айко-8”ООД                                                          

Длъжност-Началник склад;  Отговорник автопарк;                                       

От 2009г. до м.07.2018г. е работил в  „А Дизайн”                                 

Длъжност- Мърчен дайзер;Ръководител логистика.

„Докато опитваме да научим децата си всичко за живота, те ни учат

какво всъщност е той.” Ангела Швиндт

 


 

 

Мария Кръстева-учител в занималня. Специалист Български език и литература и английски език

Висше образование – ПУ „Паисий Хилендарски”, Пловдив.

Специалност – магистър, „Славянска филология” с придобита педагогическа правоспособност по български език и литература.

Средно образование – ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград.

Френски и английски език

2001 -2003 г. – Работа с деца в неравностойно положение към Младежко сдружение за развитие на Балкаите, Пловдив.

2004 -2008 г. – Частен учител по БЕЛ, Пловдив.

„Учим по нещо ново всеки ден, знанието може да ни направи само по-силни и смели. А за себе си разбрах, че да преподаваш е равносилно на това да учиш, но е много по-приятно, когато си заобиколен от енергията и въображението на децата.”

 


 

 

 Евелина Ковачева-Учител в занималня

ДБИ – библиотечно дело

СДУ- География и Психология

Учител в:

43 ОУ. – за деца с нарушено зрение

 57 Спортно училище „Наум Охридски“

24 СУ – възпитател и педагогически съветник

 


 

Ралица Коцина - специалист по математика 

Средно образование – Софийска професионална гимназия по туризъм – ресторантьор с трета степен но професионална квалификация
Висше образование – ВИАС - Строителство и геодизия;
Магистър хидротехническо строителство
Специалност – преподавател по математика

Интереси: математика, физика, химия, механика, биохимия, хидравлика, хидрология, изкуства, спорт,  география.

Познания по английски, немски и компютри.

„Обичам децата.  Аз съм млад и амбициозен човек, който вярва, че за да работиш с деца трябва да запазиш детето в себе си, защото животът е най-трудното училище. Никога не знаеш кой клас си, какъв урок придстои, какъв изпит следва и никога не можеш да препишеш, защото никой няма същия изпит като теб. “