Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

 

 

Катя Кръстева - заместник -директор 

Завършила висшето си образование през 1996 г. в СУ Климент Охридски със специалност “Математика и информатика”.

През годините придобива множество следдипломни квалификации в областта на образованието към Софийски университет Климет Охридски, УНСС , Център “Отворено образование” и др.  Сред преминалите квалификации са II-ро ПКС, Бизнес управление на образованието, Ефективен мениджмънт в образователната система и др.

През 2018 г. придобива сертификат за “Инспектиране” към Национален инспекторат по образованието.

През периода 1997 – 2018 г. Заема длъжността Директор на Основно училище.

Носител е на признати награди в областта на образованието  като "Златна ябълка" към Националната мрежа на децата ,  Директор на годината от РУО, гр. Перник, Дирeктор на годината към Община Радомир, Носител на орден на Областния управител към обл. Перник.

През годините са реализирани над 17 Европейски проекти, с които се подпомага учебната дейност.

 

 

 

 

Николай Нинов – отговорник стопанска дейност

Завършил „Полувисш институт за учители по  практика“ гр.Сливен.          

Девет  години работил в „Айко-8”ООД                                                          

Длъжност-Началник склад;  Отговорник автопарк;                                       

От 2009г. до м.07.2018г. е работил в  „А Дизайн”                                 

Длъжност- Мърчен дайзер;Ръководител логистика.

„Докато опитваме да научим децата си всичко за живота, те ни учат

какво всъщност е той.” Ангела Швиндт


 

 
    

Галя Йорданова - Логопед 

Бакалавър Логопед - СУ "Св. Климент Охридски".

Магистър - Комуникативни нарушения на развитието – Логопедия в същия университет с дипломна работа на тема „Граматически нарушения при ученици с дислексия“

2016г. – Стажант в ТОЦ „Пумпелина“

2017г. – Практика в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“

2017г. –  Логопед в ЧОУ „Джани РоДари“

Моя цел е да бъда полезна на децата за тяхното развитие и откриване на потенциала им.

„Ако носиш детството със себе си, никога няма да остарееш.“ - Том Стопард

  


  

 

Благородна Христова -  ресурсен учител

През 2009г. завършва Психология ,а през 2015г. записва Специална Педагогика в

 Софийски Университет „ Св.Климент Охридски“.

През 2010г. се присъединява към сдружение“Екотворци ", където работи като Възпитател в лятна занималня с творечески работилници  за деца от първи до пети клас.

2016г. Провежда  Уъркшоп  на международната конференция за „Достъп до изкуството за незрящи“.Води  работилница с   адаптирани дейности за деца със СОП.

31.03.2017.Взима участие в Национално научен –практически форум  за рехабилитация  на деца с увреден слух  „Ти Чуваш“.

Завършва  класа на доц.д-р Данка Щерева за „Говорна техника и комуникативно –тренингови модели“

2017 г.Организира лятна занималня съвместно с образователен център „Тара-Актив“,в която се адаптират  методи за сричкуване ,ясна дикция и артикулация.

„Вярвам ,че чрез изкуството можем да постигнем по-добри резултати при работата си с деца със специални потребности ,защото то дава свобода на  децата  да изразят вътрешният  си свят и личностни потребнисти  .В творческият процес  непрекъснато си взаимодействат творението и изразяването .“

  


 

 

Даниела Илиева – Медицинска сестра

Завършва Медицински институт гр. София.

Има 20- годишен стаж в сферата на здравеопазването.

Привлече ме работата с деца, защото обичам да се грижа за тях. В ЧОУ „Джани Родари“ се чувствам пълноценна и намирам удовлетворение в ежедневната грижа за децата. Да мога да помагам на учениците да се чувстват обгрижвани и сигурни, ме прави щастлива.

  


    

 

Василена Цветкова- учител в начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Предучилищна и начална педагогика; Българска филология; Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

"Обичам децата и работата с тях. В ЧОУ „Джани РоДари” ме привлече грижата и любовта, с която са обградени децата. Тук всяка стъпка е насочена към тяхното успешно развитие и щастливо детство. В образователния процес е включена йога, а в обучението по математика се използва нов метод на преподаване – Jump Math.Аз мисля, че детето е Вселена, която трябва да бъде открита."

 
 

 

 

Иванета Крумова- учител в  начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност – Начална училищна педагогика

"Когато си представям идеалния учител, не правя разлика дали е мъж или жена, млад или възрастен, красив или не толкова. За мен учителят е този, който просвещава децата и изгражда характера им."

 

  

 

Ива Колева - учител в начален етап

 Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност -  Предучилищна и начална педагогика

"Далеч не смятам, че курсът по методика в университета е достатъчен, за да направи от един човек идеален учител. Пък и това не е етикет, който бихме могли да си лепнем сами. Колко сме добри в работата си, решават само учениците. Аз съм млад и амбициозен човек, който иска да се развие професионално и приема професията учител като призвание. Старая непрекъснато да вкарвам нови,иновативни педагогически практики в работата си с децата. Умея да постигам целите си и се стремя към непрекъснато усъвършенстване в любимата професия."

   


 

 

Мария Благоева - учител  в начален етап

Висше образование 

Бакалавър - Югозападен университет "Неофит Рилски"

Магистър - СУ "Св.Климент Охритски"

Специалност - Начална и предучилищна педагогика;

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество.

Завършила успешно основен модул на R.Y.E. (изследване на йога в образованието) и е квалифициран преподавател да използва R.Y.E. техниките в работата с деца. 

Професията "учител" за мен е призвание. Обичам децата, а работата с тях ме прави щастлива. Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. Гордостта на учителя е в растежа на засадените семена

 


  

 

Волга Нейкова - начален учител

Казавам се Волга Нейкова и  вече 37 години упражнявам тази толкова древна и винаги млада професия.  С всеки випуск се изправям пред прага на новото и неизвестното, и отдавам ум ,душа и сърце на моите ученици. С гордост упражнявам учителската професия, защото първа докосвам бъдещето, в лицето на моите възитаници и като вълшебник с тебешир в ръка не правя чудеса, а правя човеци. С цялото си изпълнено с любов и състрадание сърце дарявам топлинка и надежда на всички.

Аз съм само учител!

  


  

 

Полина Миланова - учител в начален етап

 Магистър – педагог , специалност предучилищна и училищна педагогика 

Учител на подготвителна група.

Моите интереси са следните – литература, музика, история на изкуството, философия.

Аз вярвам в думите на Ф. М. Достоевски от забележителния роман „Братя Карамазови“ , че най-доброто възпитание е спомена. Нека да оставим на своите деца спомени, които са изпълнени с красота, любов и истина. Да не се отказваме твърде рано от задължението да бъдем деца....  -  Т.Транстрьомер

 
 

  

 

Виолина Великова – учител по БЕЛ

 Приемам учителската професия като призвание , но и като добре обмислен личен избор. Вярвам, че само когато обичаш децата и професията си, можеш да се чувстваш пълноценен човек. Стремя се да бъда от най-успешните учители по български език и литература, които не само преподават невероятно, но и обичат учениците си и те казват за тях, че ги обичат.

Предстои ми защита на магистърска теза в  катедрата по български език и литература, специалност „Лингвистика – езикова система и речеви практики“ към в СУ „Св. Климент Охридски“ , където съм завършила и българската си филология. Имам много добри  организационни умения и лидерски качества, за придобиването на които е спомогнало, както обучението ми в мениджърска специалност, така и дългогодишният опит на позиция, в която се изисква непрекъсната работа с хора.

Вярвам, че човек се учи цял живот, но това не оправдава пропуските в детството му, ако се стремиш да вървиш към висоти, постави най-здравите основи!

 


 

Димитрина Манова  - учител по математика и информационни технологии   

Димитрина Манова е завършила ПУ „Паисий Хилендарски“  висше образование

Магистар по Математика и информатика

Педагогика.

Преподавала е математика в ОУ

„Любен Каравелов“  на 5., 6. и 7. клас.

„Обичам да преподавам математика на всички възрастови групи.

Прилагам индивидуален подход при обучението и това е възможно точно тук в ЧОУ „Джани РоДари“. 

 


   

 

Димитринка Таскова – учител по Химия и Физика, Човекът и природата

Средно образование - Техникум по Хранене и Хотелиерство – гр. София

Технология на производството и обслужването в общественото хранене

Висше образование-Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Химически факултет

Химия и Физика-Учител по Химия и Физика-Бакалавър

-Магистър по “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

Професионален трудов стаж – 10 год.

 


 

 

Ава Аянска - учител по история, география и информационни технологии

Висше образование-ЮЗУ “Неофит Рилски” 

През 2016-2018г. преминава успешно през програма за лидерско развитие “Заедно в час”

2016-2019г.- работи като учител по история и цивилизация, информационни технологии, музика и изобразително изкуство. Води клуб за ранно кариерно ориентиране и ръководи училищни проекти. 

„ Учителят е полезен, когато е инструмент на познанието. Всъщност не е от значение толкова самата материя, която преподава, колкото умението да събуди любовта към ученето като човешка активност. Вярвам, че училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи. Доказано е, че щастливите деца се карат много по-рядко, по-здрави са, имат по-силно развито творческо мислене и са по-успешни. Добрият учител трябва да бъде извор на щастие.”

 


   

 

Теодора Велкова – учител по английски език

Средно образование: 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – ФКНФ, магистър по английска филология, специалност „Език и култура”; ФНПП, магистър по начална училищна педагогика;БАН – ИИОЗ, доктор по философия, специалност „Философия на науката”; ФФ, магистър по философия, модул „Философия на науката”.

Квалификационни степени:

СУ „Св. Климент Охридски” – ФНПП, детски учител; ФНПП, Ранно чуждоезиково обучение, учител по английски език; ФФ,  учител по Философски цикъл.

"Изучаването на чужд език развива логическото  мислене у децата, както и тяхната обща култура. Всеки език, различен от матерния, разкрива нова култура, нов начин на мислене, формира нови светогледи.  Когато детето започне от най-ранна възраст да изучава чужд език, то развива своите познавателни способности, интелекта си, запознава се с още един свят – нов и предизвикателен. Отговорността, която учителят поема още в първия момент от встъпването му в класната стая, както и безапелационната осъзнатост за значимостта на развитието на всяко едно дете - това е мотивацията на педагога да открие адекватните методи, с които да реализира стремежите си под мотото „Към децата и винаги с грижа за децата!”.

 
 

 


  

 

Венцислав Караиванов –учител по английски език и въздушна йога

Дипломирал се специалност мултимедийни технологии през 2012 година в Нов български университет. Получава допломи по философия и педагогика през 2016 година от Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Притежава сертификат по английски език: ниво C2 (mastery)

Венцислав се занимава с професионално преподаване по йога от 2013 година. Учител по английски е от 2014. Работил е в редица държавни и частни училища.

Обича да работи, както с деца, така и с възрастни, като всяка от възрастовите групи предстявя различни предизвикатества и изисква различни методи на работа. 

Проявява голям итерес в свери като: лингвистика, психология, културология, антропология и технологии.

Работи като предподавател по въздушна йога в Частно училище Джани Родари от 2017 година, а от 2018 г. работи и като преподавател по английски език. 

 


 

 

Елена Палаханова -

Учител по английски език

Завършила е Софийския университет  „Свети Климент Охридски“ със специалност Начална    училищна педагогика и английски език (степен бакалавър) и Социално-педагогическа дейност с деца и юноши ( степен магистър).  Преподавала е като учител по английски език в езикови центрове и в 35-то СУ „Добри Войников“ в София.

Обича  децата и когато постигнатите положителни резултати са на лице, се чувства  мотивирана за достигане на по-високо ниво от страна на учениците.   Много е важно всеки учебен час да е добре подготвен с нагледни материали, игри, детски песнички и задачи, за да се привлече вниманието на децата, да им бъде интересно и винаги да бъдат стимулирани за по-добро усвояване на знанията.  Английският език е международен език и всяко дете от ранна възраст е препоръчително да го изучава, защото той би им помогнал в тяхното бъдещо и професионално развитие.

„Професията учител е призвание и да работя като преподавател по английски език за мен е сбъдната мечта !“

  


 
 

 

Евгения Христова – учител по немски език   

Магистър по специалност “Приложна и модерна лингвистика “с немски и английски език, НБУ, София

Дългогодишна учебна и преподавателска дейност и България и чужбина, опит в обучението по немски език като втори и чужд език.

Смятам, че чуждоезиковото обучение е от съществено важно значение в съвременния свят и начин на живот, поради което се стремя да бъда максимално полезна със знанията и опита си на всички, решили да се срещнат с чуждия език.

Първите срещи с чуждия език в ранна детска възраст са много вълнуващи и интересни, заради това се опитвам да откликна на детското любопитство и любознание с подходящи методи и техники.

Моята цел е децата да не се страхуват от новото и непознатото, а да усетят, че езикът е живо средство, което има магическата сила да отваря много тайнствени врати към света.

В ЧОУ “Джани РоДари “ намерих подходящата спокойна и предразполагаща учебна атмосфера, която позволява безпрепятствено и приятно да се усвоява чужд език.

 
 

 
  

 

Лаура Казарян  - учител по руски език

 Ереванское русское педагогическое училище им.Н.Островского.

 Специальность: "Преподаватель в начальных классах общеобразовательной школы".

Присвоена квалификация:  учителя начальных классов.

Ереванский госпединститут русск.и ин. яз. им. В.Я Брюсова .

 Специальность: "Русский язык и литература и педагогика"

Присвоена квалификация: учителя русск. языка и литературы  .

 
 
 

 

Константинос Маркетакис – учител по гръцки език

Висше образование –  СУ „Св. Климент Охридски” – Логопедия; Специална педагогика- магистър

Грък по националност.   

Водил курсове по гръцки език към езикови школи; работил на свободна практика с деца в предучилищна и училищна възраст със специфични обучителни трудности.

 Комуникативна личност,много добре работи в екип, постига много добри резултати при работа с деца.

 
 
  
 

 

Цветелина Костова - 

учител италиански език

 

Магистратура по български език и литература

Магистратура с квалификация „Преводач-редактор“ с италиански език

Публикации : „Литературен вестник“, студентски сборник „Искам 6-ца“, списание „Езиков свят“

Завършен квалификационен курс „Творческо писане“, направление Поезия в Творческа Академия „Валери Петров“

 

 

 
 

Златка Михова – учител по китайски език

Висше образование- ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий”

специалност – Български език и източен език( китайски език)

- Едногодишна специализация по китайски език в  „Liaoning normal university” Dalian ; China

- Участие в I Научно-практически семинар „ Аспекти  в преподаването на китайски език и култура”

- Участие е във форум „Професията преводач – кариера, страст, предизвикателства”.

- Свидетелство за популяризиране и повишаване интереса към китайски език и култура

 „ Който си мисли, че е научил всичко, той всъщност нищо не знае.”- Лао Дзъ 

  


    

 

Велина Тонева – учител по религия на световете

Висше образование - СУ „Св. Климент Охридски“

Специалност - Бакалавър по Теология, учител по религия; Модул „Общество и култура на арабския свят“; Магистър по Теология – Вяра и живот.

2016 г. - Предучилищна педагогика.

Мотото ми е „Вярата в Бога е силата на човешката душа“. Искам да влюбя децата в Православието и да ги науча да имат не страх Божий, а любов към Него. Защото със страх се възпитават роби, а с любов достойни и щастливи, обичащи и благодарни млади хора, който да изтрият срама и да запълнят пропуските в душите на цяло едно поколение причинени от десетилетията атеистичен режим. Ако бяхме малко по въцърквовени и спазвахме заветите на нашия Бог нямаше да са пълни трудово възпитателните интернати, затворите, сираческите домове и комуните. Промяната трябва да дойде от нас – семейството, учителите и Църквата. Ще науча децата да имат толерантност към хора от други вероизповедания, етнос и социална среда; да обичат и пазят природата, телата и душите си чисти.

 


   

 

Елка Станчева - учител по пиано и солфеж

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Музикална педагогика; Музиколог в системата на Концертна дирекция, учител по музика и пиано в I СОУ „Пенчо Славейков”

"Винаги съм се вълнувала и обичала контактите си с най-малките. Да докоснеш детската душа до прекрасния свят на музиката, да събудиш сетивата и емоцията е сложен, но истински вълшебен творчески процес!С новата учебна програма за разширено изучаване на музика /5 часа седмично, включително и в яслена група/, с чудесната база, интелигентните и емоционални деца и благодарение на пълната подкрепа на педагогическата колегия аз имам перфектната възможност да реализирам професионално всичките си мечти! Вярвам, че ще успея!"

 


 

 

Васил Байрактарски - Учител по физическо възпитание и спорт

Специалност „Спортен коментатор” – бакалавър;

Специалност „ Учител по ФВС” – бакалавър (НСА „Васил Левски”)

Футболен съдия в Елитните групи U19, U17 и U15;

Помощник-треньор по баскетбол в БК „Велбъжд” (Кюстендил);     

Спортен журналист във вестник „Спорт”;

Спортен коментатор на Европейски стрийт футбол фестивал. 

Работата с деца го зарежда с положителни емоции и му носи вътрешно удовлетворение! Той се стреми да ги научи не само на любов към спорта, но и на ред, дисциплина, уважение и най-вече - ОТБОРЕН ДУХ!

 


  

 

Димитър Кънчев Николов – учител по физическо възпитание и спорт, фехтовка и катерене

 

Завършил НСА – специалност треньор по фехтовка и учител по ФВС.

Състезател по фехтовка от 1977 г. Държавен шампион за първи път през 1982 г. и за последен път през 2012 г. Като треньор /от 2000 г./ е подготвил многократни републикански шампиони на рапира и шпага;
- 7-мо място на Европейско първенство за младежи до 20 г. в Познан /Полша/ - 2006 г.;
- Балкански шампиони – 2008 г. – индивидуално и отборно;
- 2012 – 2013 г. – треньор в Турция
- 2013 – 2014 г. – учител в 107 ОУ
- 2014 г. – учител в 31 СУЧЕМ 

 


   

 

Евгени Ванев – треньор по футбол

Магистратура - Спортно-събитиен мениджмънт

Университет „Жозеф Фурие” Гренобъл 1 (Франция)

Бакалавър - Треньорство с профилиране футбол

Университет Нант (Франция

Френски (ниво C2) и Английски (ниво B2)

Треньор по футбол в СКФФБ Академик

 Анализатор за френската Лига 1

Помощник-треньор в  ФК Версу (Франция)

Работа с детско-юношеските отбори от школата в посока подобрение на тяхното

кондиционно състояние и физическа издръжливост.

 


 

 

Ваньо Найденов – треньор по тенис на корт

Ученик по тенис на корт на единствения професор по тенис в РБългария – проф.д-р Ангел Пенчев от НСА Васил Левски;

-2005-2007: зам.министър на спорта;

-2007-2010: председател на Обединен спортен клуб Академик – София

- 2008 -2016: председател на УС на СКФФБ Академик- София и Крикет клуб Академик – София.

Организационен опит в провеждането на детско-юношески турнири по различни видове спорт във Франция, Италия, Швейцария;

Треньор по тенис на корт на над 200 деца и юноши

 


     

Мария Шипочка -  учител по йога

Висше образование - СУ ,,Климент Охридски“; НБУ; Актьорско майсторство и техника на джаз танца; Теология; ,,Философия и култура на Изтока“

"Живяла съм в Индия и срещата ми с изкуството на йога е още от най-ранните ми детски години. Завършила съм обучението за детски йога инструктори към Българската федерация по йога.Работила съм в Драматично-куклен театър ,,Васил Друмев“.Там преподавах и в школата за деца. Преподавам йога от десет години. В момента активно работя като детски йога инструктор, учител по театър и преподавам английски език. Работата с деца ме зарежда и прави щастлива."

 
 

 

 

Дария  Горанова – учител по театър

Десет години - актриса в Кукления театър -Враца, след което специализира Режисура за куклен театър в Академия за театрално и филмово изкуство – Санкт Петербург – Русия. Магистър изкуствовед.

През 2000 година защитава  педагогическа квалификация –театрална педагогика.

  25 години професионален опит

Награда „Най-добър режисьор”на Международен фестивал в гр.Линген, Германия /1996 година/ .

 „Театърът   може да докосне въображението, да породи любопитство или да запали артистичeн  импулс  у  децата!”

                                                                                          

 


    

                     

 Благой Атанасов - учител по шахмат

  Благой Атанасов е роден на 04.05.1980 г., в град София. Основното си и средно образование завършва в руската гимназия в София „А.С. Пушкин”, икономически профил. Дипломира се през 1998-ма година. През същата година е приет в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт”, завършва през 2003-та година с Бакалавърска степен. През 2010-та година записва специализация следдипломна квалификация в Националната спортна академия като Треньор по шах, какъвто работи от 2008-ма година, към Шахматен клуб ЦСКА. Завършва образованието си през 2012-та година.Като треньор, най-големите си успехи постига с малките състезатели на ЦСКА, Матей Петков и Стефан Райков, които заемат челни позиции на Европейското и Световното първенство по шах до 8 години.

 


    

 

Васил Игнатов - лектор по китара

Завършил Националната музикална академия „Панчо Владигеров „ – София  при доцент Росен Балкански.

Спезиализира в АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, гр.Пловдив - класическа китара при доц. Стела Миткова

                Завършени  майсторски класове:

            Георги Василев (Швейцария, гр.Сион), Андреас Фон Вангенхайм (Швейцария гр.Люцерн), Герхард Райхенбах (Германия, гр. Вупертал), Йоргос Панецос (Австрия, гр. Виена), Ливиу Георгеску (Ромъния, гр. Букурещ), Цветан Стоянов (Германия, гр. Берлин), Дарко Багески (Македония, гр.Скопиe), Мая Радованлия (САЩ), Нено Мунитич (Хърватия), Ерик Франсери (Франция).

От 2004 г да 2015 г. участия в редица международни конкурси в страната и чунжбина.

„Мелодията, това е мисъл, това е движение, това е душата на музикалното произведение.“

Дмитрий Шостакович

 


 

 

Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ”

Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ” е създаден през 2009г. на 3 февруари.

Главен художествен ръководител Марио Анастасов – завършил средното си образование в „Национално училище за танцово изкуство” специалност български народни танци и висшето си образование в АМТИИ гр.Пловдив специалност хореограф педагог. 

  Художествен ръководител Десислава Анастасова е родена на 06.09.1998г., гр.София  - изучавала и танцувала български фолклор 7 години в „ТА Здравец” . От 2014г. е художествен ръководител към сдружение Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ”. През свободното си време изучава Интериорен дизайн в НБУ. 

Основни приоритети са работата с деца и възрастни за популяризиране на българският музикален и танцувален фолклор.

През годините клуба заема участие в много фолклорни фестивали като:

 

„Нашенско хоро” в гр.Самоков и печели „Наградата на организатора”. 

„Хоро се вие, извива” в гр.София, където заема 3-то място. 

„На Петровден с хоро” в с.Ягодово.

 Заема участие на фестивалите в гр.Кюстендил, гр.Хисаря и гр.Трявна.

Също така участва в международния фестивал в гр.Виница, Македония.

От 2 години клуба организира семинар до Гърция с гръцки хореограф изучавайки гръцкия фолклор. 

Преди 5 години клуба сформира детски танцов ансамбъл с главен художествен ръководител - Марио Анастасов и художествен ръководител – Десислава Анастасова.

Всяка година се провежда „Пролетен концерт”, в който децата показват своите танцови и артистични умения. 

  


   

                     

Стефка Сотирова - учител по плуване 

Родена в град София. Средното си образование завършва в 47 ССУ през 1982г. Висшето си образование завършва през 1988г. в НСА “Васил Левски” със специалности – треньор по плуване и учител по физическо възпитание.От 1988г. до 2000г. работи като треньор по плуване в УСШ „Искър”. От 2000г. работи в СК „Левски” на плувен комплекс Спартак.

Майстор  на спорта по плуване и многократна шампионка в различни дисциплини – 8-мо място в борбата за световната купа по спортно плуване; шампионка и медалистка от различни международни турнири; дългогодишна национална състезателка, представлявала България на Световни, Европейски и Балкански първенства. Много от неините състезатели са достигнали национални гарнитури и достойно представят България в международни състезания. Последните 5-6 години работи предимно с деца от детски градини и начален курс в училищата, тъй като тази работа й доставя удоволствие и удовлетворение.

  


 

 

Даниела Стаева – помощник-възпитател

Казвам се Даниела Стаева и съм пом.възпитател в Учебен комплекс "Джани РоДари".

Харесвам работата си с деца.

Възпитанието на децата е важна част от тяхното развитие.

Те са нашето бъдеще!

 
 

 
 

Татяна Милева - готвач

 

Образование - Търговско финансова гимназия; ТОХ София

Професионален опит – 20 г.

Аз съм госпожа Татяна 

и съм винаги засмяна,

Учих скучна  икономика,

а работя гастрономика.

За децата мили, Ваши

бъркам ароматни каши!

Учебен комплекс „Джани РоДари”  - готвач

 
 
 
 
 


 

Георги Ангелов - начален учител, учител по китара
Завършил магистър през 2017 в Пловдивски Университет „Паисий Хиляндарски” , специалност - Начална училищна педагогика.
Бакалавър - специалност икономика на туризма във ВИНС , гр Варна. 2015 год. 
През 2017 завършва програма за лидерско развитие „ Заедно в час ”
Работата с деца го зарежда с положителни емоции.
Вярва, че всяко дете може да получи качествено образование.
 
 
 

 
 
Цветан Костов - ръководител проекти
 

Средно образование: СМГ „Паисий Хилендарски“

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по математика, информатика и информационни технологии.

Квалификационни степени:

СУ „Св. Климент Охридски” – I ПКС,

краткосрочни специализации във Великобритания, Испания, Португалия, Германия и Гърция.

Дългогодишен учител, ръководител на европейски проекти, член на Европейска мрежа „Места на мира“, Европейска мрежа „Екомедия-Европа“, Европейско ученическо списание.

 

 
 
 
 
 
Екипът на Учебен комплекс "Джани РоДари"  е подбран изключително внимателно, така че да отговаря на
високите изисквания, които сме си поставили за работа с децата. Ние се гордеем с квалификацията и всеотдайността на нашите служители. Те са специалисти с професионално обучение и стаж в детски заведения. Планират работата си в съответствие с възрастта на децата и специфичните изисквания на образователния модел.Освен отлична професионална подготовка, ние държим колегите ни да има и вътрешно призвание да работят с деца.  Нашият приоритет е да се търсят нови пътища за развитие и подобряване на работа ни, като за тези цел непрекъснато се включваме в  различни курсове за допълнителна квалификация и личностно развитие.