Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

 

 

Катя Кръстева - заместник -директор и учител по математика

Завършила висшето си образование през 1996 г. в СУ Климент Охридски със специалност “Математика и информатика”.

През годините придобива множество следдипломни квалификации в областта на образованието към Софийски университет Климет Охридски, УНСС , Център “Отворено образование” и др.  Сред преминалите квалификации са II-ро ПКС, Бизнес управление на образованието, Ефективен мениджмънт в образователната система и др.

През 2018 г. придобива сертификат за “Инспектиране” към Национален инспекторат по образованието.

През периода 1997 – 2018 г. Заема длъжността Директор на Основно училище.

Носител е на признати награди в областта на образованието  като "Златна ябълка" към Националната мрежа на децата ,  Директор на годината от РУО, гр. Перник, Дирeктор на годината към Община Радомир, Носител на орден на Областния управител към обл. Перник.

През годините са реализирани над 17 Европейски проекти, с които се подпомага учебната дейност.

 

 

 

 

Николай Нинов – отговорник стопанска дейност

Завършил „Полувисш институт за учители по  практика“ гр.Сливен.          

Девет  години работил в „Айко-8”ООД                                                          

Длъжност-Началник склад;  Отговорник автопарк;                                       

От 2009г. до м.07.2018г. е работил в  „А Дизайн”                                 

Длъжност- Мърчен дайзер;Ръководител логистика.

„Докато опитваме да научим децата си всичко за живота, те ни учат

какво всъщност е той.” Ангела Швиндт


 

 
 

 

 

 

Мария Радева - логопед

 

 

 

 

 

 

Бакалавър Логопед – СУ ‘‘ Св. Климент Охридски‘‘

 Магистър – Комуникативни нарушения на развитието

 Магистър – Интегратигвна биоетика

От 10.2016 до 06.2017 – Ресурсен преподавател

От 10.2017 до 03.2018 -  Стажант в Логопедичен център ,,Стъпка напред‘‘

Допълнителни курсове:

-tDCS course Transcranial Direct Current Stimulation Research and Clinical Aplication

Presenter: Dr. Eliana Gracia Cossio .

Date:21.01.2017 г.

- Д-р Робърт Мелило представяне на книгата „Откъснати деца“ и на Програмата за балансиране на мозъка

-Уъркшоп на Д-р Робърт Мелило с българските лекари и терапевти, които работят с деца с неврологични проблеми.

- Д-р Марта Бърнс ,,Високите технологии в помощ при обучителни проблеми''

- Сертификат :,, Помощни средства и технологии в обучението на деца и ученици със специални образователни потребности''

- Сертификат: ,,Support for getting out of the neet circle''

‘‘Умението да говорим правилно е много важно, защото ни дава увереност и самочувствие. Влагам всичко от себе си за да помогна за нормалното развитие на децата. В работа с всяко едно дете имам какво да дам. ‘‘

 
 

 
Димитринка Димитрова - психолог

Завършила бакалавърска и магистърска степен във   ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий” В. Търново с отличен успех, специалност- социален психолог и учител по психология.

Четири годишна специализация в Международна академия за развитие на културата и науката “ Westdeutsche  Academi, Mulheim “и Медицинска академия София по динамична, аналитична, психотелесно ориентирана терапия.

Две годишна специализация във Family Constellation Bulgaria- фасилитатор на системни фамилни констелации.

От 2008год. практикува психологически консултации и психотерапия с юноши и възрастни с тревожни разстройства, депресии, панически атаки, хранителни разстройства, зависимости, кризи в отношенията, семейна терапия.

Работила по проект „ Не на насилието” като експерт-обучител на педагогически специалисти за придобиване на умения, по добра комуникация и усвояване на поведения за намаляване на агресията в училищата.

Работила в Център за обществена подкрепа, психологическо консултиране на деца и юноши в риск, жертви на насилие, извършители на противообществени прояви и с техните семейства. Консултиране на родители в кризи, при развод и затруднения в комуникацията с децата.

Работила като специалист в детско жилище от семеен тип за деца от 12-18години.

 Консултации по реализацията на проект „Равен шанс и бъдеще за децата от „невидимия свят”  в рамките на предвидените срокове, връзка с институциите за провеждане на дейностите, организация по обучението на персонала.

Доброволец на анонимен телефон в Център „Отворена врата” за деца претърпели домашно насилие.

За мен е чест,  отговорност и удоволствие да работя тази професия, защото всеки един човек, независимо от възрастта си,  иска да се чувства приет, чут, видян, утвърден и обичан.

 
 

 

Благородна Христова -  ресурсен учител

През 2009г. завършва Психология ,а през 2015г. записва Специална Педагогика в

 Софийски Университет „ Св.Климент Охридски“.

През 2010г. се присъединява към сдружение“Екотворци ", където работи като Възпитател в лятна занималня с творечески работилници  за деца от първи до пети клас.

2016г. Провежда  Уъркшоп  на международната конференция за „Достъп до изкуството за незрящи“.Води  работилница с   адаптирани дейности за деца със СОП.

31.03.2017.Взима участие в Национално научен –практически форум  за рехабилитация  на деца с увреден слух  „Ти Чуваш“.

Завършва  класа на доц.д-р Данка Щерева за „Говорна техника и комуникативно –тренингови модели“

2017 г.Организира лятна занималня съвместно с образователен център „Тара-Актив“,в която се адаптират  методи за сричкуване ,ясна дикция и артикулация.

„Вярвам ,че чрез изкуството можем да постигнем по-добри резултати при работата си с деца със специални потребности ,защото то дава свобода на  децата  да изразят вътрешният  си свят и личностни потребнисти  .В творческият процес  непрекъснато си взаимодействат творението и изразяването .“

  


 

 

Даниела Илиева – Медицинска сестра

Завършва Медицински институт гр. София.

Има 20- годишен стаж в сферата на здравеопазването.

Привлече ме работата с деца, защото обичам да се грижа за тях. В ЧОУ „Джани Родари“ се чувствам пълноценна и намирам удовлетворение в ежедневната грижа за децата. Да мога да помагам на учениците да се чувстват обгрижвани и сигурни, ме прави щастлива.

  


    

 

Василена Цветкова- учител в начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Предучилищна и начална педагогика; Българска филология; Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

"Обичам децата и работата с тях. В ЧОУ „Джани РоДари” ме привлече грижата и любовта, с която са обградени децата. Тук всяка стъпка е насочена към тяхното успешно развитие и щастливо детство. В образователния процес е включена йога, а в обучението по математика се използва нов метод на преподаване – Jump Math.Аз мисля, че детето е Вселена, която трябва да бъде открита."

 
 

 

 

Иванета Крумова- учител в  начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност – Начална училищна педагогика

"Когато си представям идеалния учител, не правя разлика дали е мъж или жена, млад или възрастен, красив или не толкова. За мен учителят е този, който просвещава децата и изгражда характера им."

 

  

 

Ива Колева - учител в начален етап

 Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност -  Предучилищна и начална педагогика

"Далеч не смятам, че курсът по методика в университета е достатъчен, за да направи от един човек идеален учител. Пък и това не е етикет, който бихме могли да си лепнем сами. Колко сме добри в работата си, решават само учениците. Аз съм млад и амбициозен човек, който иска да се развие професионално и приема професията учител като призвание. Старая непрекъснато да вкарвам нови,иновативни педагогически практики в работата си с децата. Умея да постигам целите си и се стремя към непрекъснато усъвършенстване в любимата професия."

   


 

 

Мария Благоева - учител  в начален етап

Висше образование 

Бакалавър - Югозападен университет "Неофит Рилски"

Магистър - СУ "Св.Климент Охритски"

Специалност - Начална и предучилищна педагогика;

Педагогика на обучението по технологии и предприемачество.

Завършила успешно основен модул на R.Y.E. (изследване на йога в образованието) и е квалифициран преподавател да използва R.Y.E. техниките в работата с деца. 

Професията "учител" за мен е призвание. Обичам децата, а работата с тях ме прави щастлива. Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат в собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. Гордостта на учителя е в растежа на засадените семена

 


  

 

Волга Нейкова - начален учител

Казавам се Волга Нейкова и  вече 37 години упражнявам тази толкова древна и винаги млада професия.  С всеки випуск се изправям пред прага на новото и неизвестното, и отдавам ум ,душа и сърце на моите ученици. С гордост упражнявам учителската професия, защото първа докосвам бъдещето, в лицето на моите възитаници и като вълшебник с тебешир в ръка не правя чудеса, а правя човеци. С цялото си изпълнено с любов и състрадание сърце дарявам топлинка и надежда на всички.

Аз съм само учител!

  


  

 

Полина Миланова - учител в начален етап

 Магистър – педагог , специалност предучилищна и училищна педагогика 

Учител на подготвителна група.

Моите интереси са следните – литература, музика, история на изкуството, философия.

Аз вярвам в думите на Ф. М. Достоевски от забележителния роман „Братя Карамазови“ , че най-доброто възпитание е спомена. Нека да оставим на своите деца спомени, които са изпълнени с красота, любов и истина. Да не се отказваме твърде рано от задължението да бъдем деца....  -  Т.Транстрьомер

 
 

  

Георги Ангелов - учител начален етап и учител по китара

Завършил магистър през 2017 в Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски” , специалност - Начална училищна педагогика.

Бакалавър - специалност икономика на туризма във ВИНС , гр Варна. 2015 год. 

През 2017 завършва програма за лидерско развитие „ Заедно в час ”

Работата с деца го зарежда с положителни емоции.

Вярва, че всяко дете може да получи качествено образование.

 


 

 

 

 

 

Добринка Георгиева - музикален педагог

 

 

 

 

Завършила  Институт за музикални и хореографски кадри – София. Отдавна се занимава с музика. Много обича децата и е амбицирана да създаде в тях добра музикална култура. От години и по настоящем е хорист (хор “Родина“) с множество концерти в страната и чужбина.

 


 

Ава Аянска - учител по история, география и информационни технологии

Висше образование-ЮЗУ “Неофит Рилски” 

През 2016-2018г. преминава успешно през програма за лидерско развитие “Заедно в час”

2016-2019г.- работи като учител по история и цивилизация, информационни технологии, музика и изобразително изкуство. Води клуб за ранно кариерно ориентиране и ръководи училищни проекти. 

„ Учителят е полезен, когато е инструмент на познанието. Всъщност не е от значение толкова самата материя, която преподава, колкото умението да събуди любовта към ученето като човешка активност. Вярвам, че училището трябва да бъде място, в което децата да са щастливи. Доказано е, че щастливите деца се карат много по-рядко, по-здрави са, имат по-силно развито творческо мислене и са по-успешни. Добрият учител трябва да бъде извор на щастие.”

 

 

 


Маргарита Алексиева - учител по математика

Завършила институт за начални и прогимназиални учители

„Л. Каравелов“, гр. Кърджали.

Специалност: Математика

Целите и като педагог са:

Да помага на учениците да използват пълния си потенциал.

Всички ученици да могат да учат без страх от провал.

Да постигат успехи въз основа на техните индивидуални усилия и таланти.

Да научи учениците си на независимост, отговорност, организация.

Да бъдат мотивирани да учат и да умеят да прилагат наученото във всекидневния живот.

 


   

  Евелина Стоянова - учител по български език и литература

Завършила СУ”СВ.Климент Охридски”

Специалност “славянска филология”.

Работила в сферата на образованието 36 години, от които 22 във втора АЕГ гр. София. 

Притежава втора ПКС.Магистър.

Публикувани статии в сп. “Български език и литература”.

Сертификати от професор Александър Панов- “Пълен курс по съвременен прочит на класиката”.

“Работата като учител ме кара да се чувствам реализирана като професионалист.

Общуването с младите хора е моята лична инвестиция в бъдещето”

 


 
 
 
  Димитринка Таскова – учител по Химия и Физика, Човекът и природата
Средно образование - Техникум по Хранене и Хотелиерство – гр. София

Технология на производството и обслужването в общественото хранене

Висше образование-Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Химически факултет

Химия и Физика-Учител по Химия и Физика-Бакалавър

-Магистър по “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

Професионален трудов стаж – 10 год.
 
 
 
 
 

 

 


   

 

Теодора Велкова – учител по английски език

Средно образование: 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – ФКНФ, магистър по английска филология, специалност „Език и култура”; ФНПП, магистър по начална училищна педагогика;БАН – ИИОЗ, доктор по философия, специалност „Философия на науката”; ФФ, магистър по философия, модул „Философия на науката”.

Квалификационни степени:

СУ „Св. Климент Охридски” – ФНПП, детски учител; ФНПП, Ранно чуждоезиково обучение, учител по английски език; ФФ,  учител по Философски цикъл.

"Изучаването на чужд език развива логическото  мислене у децата, както и тяхната обща култура. Всеки език, различен от матерния, разкрива нова култура, нов начин на мислене, формира нови светогледи.  Когато детето започне от най-ранна възраст да изучава чужд език, то развива своите познавателни способности, интелекта си, запознава се с още един свят – нов и предизвикателен. Отговорността, която учителят поема още в първия момент от встъпването му в класната стая, както и безапелационната осъзнатост за значимостта на развитието на всяко едно дете - това е мотивацията на педагога да открие адекватните методи, с които да реализира стремежите си под мотото „Към децата и винаги с грижа за децата!”.

 
 

 


 

 

 

Елена Палаханова -

Учител по английски и немски език

Завършила е Софийския университет  „Свети Климент Охридски“ със специалност Начална    училищна педагогика и английски език (степен бакалавър) и Социално-педагогическа дейност с деца и юноши ( степен магистър).  Преподавала е като учител по английски език в езикови центрове и в 35-то СУ „Добри Войников“ в София.

Обича  децата и когато постигнатите положителни резултати са на лице, се чувства  мотивирана за достигане на по-високо ниво от страна на учениците.   Много е важно всеки учебен час да е добре подготвен с нагледни материали, игри, детски песнички и задачи, за да се привлече вниманието на децата, да им бъде интересно и винаги да бъдат стимулирани за по-добро усвояване на знанията.  Английският език е международен език и всяко дете от ранна възраст е препоръчително да го изучава, защото той би им помогнал в тяхното бъдещо и професионално развитие.

„Професията учител е призвание и да работя като преподавател по английски език за мен е сбъдната мечта !“

  


 
Мая Костадинова - учител по английски и китайски език

Висше образование - специалност „Приложна лингвистика“ с английски и китайски езици във ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“

Специализация по „Бизнес администрация“ във ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“.

Средно образование – Гимназия с преподаване на чужди езици „Никола Й. Вапцаров“ в Шумен с английски и френски езици.

Преподавател по английски език в Национална търговско-банкова гимназия - София.

Частен учител по китайски език и култура.

Преводач на книгите на У. Едуардс Деминг и Елиаху Голдрат на български език.

Да не изискваме от децата да станат като нас, защото животът не се движи назад, а напред. Те ще се развиват в професии, за които в обозримото бъдеще все още няма да са измислени имена. Нека ги обичаме безусловно и да се вслушваме в техните мисли.

 

 

Евгения Христова – учител по немски език   

Магистър по специалност “Приложна и модерна лингвистика “с немски и английски език, НБУ, София

Дългогодишна учебна и преподавателска дейност и България и чужбина, опит в обучението по немски език като втори и чужд език.

Смятам, че чуждоезиковото обучение е от съществено важно значение в съвременния свят и начин на живот, поради което се стремя да бъда максимално полезна със знанията и опита си на всички, решили да се срещнат с чуждия език.

Първите срещи с чуждия език в ранна детска възраст са много вълнуващи и интересни, заради това се опитвам да откликна на детското любопитство и любознание с подходящи методи и техники.

Моята цел е децата да не се страхуват от новото и непознатото, а да усетят, че езикът е живо средство, което има магическата сила да отваря много тайнствени врати към света.

В ЧОУ “Джани РоДари “ намерих подходящата спокойна и предразполагаща учебна атмосфера, която позволява безпрепятствено и приятно да се усвоява чужд език.

 
 

 
  

 

Лаура Казарян  - учител по руски език

 Ереванское русское педагогическое училище им.Н.Островского.

 Специальность: "Преподаватель в начальных классах общеобразовательной школы".

Присвоена квалификация:  учителя начальных классов.

Ереванский госпединститут русск.и ин. яз. им. В.Я Брюсова .

 Специальность: "Русский язык и литература и педагогика"

Присвоена квалификация: учителя русск. языка и литературы  .

 
 
 

 

Константинос Маркетакис – учител по гръцки език

Висше образование –  СУ „Св. Климент Охридски” – Логопедия; Специална педагогика- магистър

Грък по националност.   

Водил курсове по гръцки език към езикови школи; работил на свободна практика с деца в предучилищна и училищна възраст със специфични обучителни трудности.

 Комуникативна личност,много добре работи в екип, постига много добри резултати при работа с деца.

 
 
  
 

 

Цветелена Тодорова - 

учител италиански език

 

Цветелена Тодорова е учител по италиански език. Тя е завършила СУ „Свети Климент Охридски“ като Магистър по „Мениджмънт на социално-педагогическите дейности“. Бакалавър – „Социален педагог“,  учител по италиански език. Следдипломна квалификация – „Международни отношения“.  

Специализирала в Università  per Stranieri "Dante Alighieri" . 

Преводач на Сара Ратаро и Федерико Моча.

Преподавател по италиански и английски език, както и български език за чужденци.

„Това, което ме привлича в преподаването по италиански език, е разнообразието от проекти, предизвикателството да предложиш иновативно решение, динамиката на работата и  намирането на правилния подход към всеки един ученик“.

 

La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà per strade nuove, può aiutare il bambino a conoscere il mondo.

Gianni Rodari


  

 

Велина Тонева – учител по религия на световете

Висше образование - СУ „Св. Климент Охридски“

Специалност - Бакалавър по Теология, учител по религия; Модул „Общество и култура на арабския свят“; Магистър по Теология – Вяра и живот.

2016 г. - Предучилищна педагогика.

Мотото ми е „Вярата в Бога е силата на човешката душа“. Искам да влюбя децата в Православието и да ги науча да имат не страх Божий, а любов към Него. Защото със страх се възпитават роби, а с любов достойни и щастливи, обичащи и благодарни млади хора, който да изтрият срама и да запълнят пропуските в душите на цяло едно поколение причинени от десетилетията атеистичен режим. Ако бяхме малко по въцърквовени и спазвахме заветите на нашия Бог нямаше да са пълни трудово възпитателните интернати, затворите, сираческите домове и комуните. Промяната трябва да дойде от нас – семейството, учителите и Църквата. Ще науча децата да имат толерантност към хора от други вероизповедания, етнос и социална среда; да обичат и пазят природата, телата и душите си чисти.

 


   

Татяна Ставрова - учител по изобразително изкуство и керамика

Завършила Националната Художествена Академия

Степен Магистър , специалност Керамика

Педагогическа правоспособност.Изобразителни изкуства в  НХА

,,Ще развия у децата чувството на естетика и вкус, да изразяват себе си с индивидуализъм със средствата на изобразителното изкуство . А аз ще им помогна да развият талантите си и  ще ги подкрепям в изявите им .Ще работим заедно в различни насоки на изкуството и ще се учим взаимно.“


Цветан Костов - ръководител проекти
Средно образование: СМГ „Паисий Хилендарски“

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – магистър по математика, информатика и информационни технологии.

Квалификационни степени:

СУ „Св. Климент Охридски” – I ПКС,

краткосрочни специализации във Великобритания, Испания, Португалия, Германия и Гърция.

Дългогодишен учител, ръководител на европейски проекти, член на Европейска мрежа „Места на мира“, Европейска мрежа „Екомедия-Европа“, Европейско ученическо списание.

Даниела Стаева – помощник-възпитател

Казвам се Даниела Стаева и съм пом.възпитател в Учебен комплекс "Джани РоДари".

Харесвам работата си с деца.

Възпитанието на децата е важна част от тяхното развитие.

Те са нашето бъдеще! 

Елка Станчева - учител по пиано и солфеж

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Музикална педагогика; Музиколог в системата на Концертна дирекция, учител по музика и пиано в I СОУ „Пенчо Славейков”

"Винаги съм се вълнувала и обичала контактите си с най-малките. Да докоснеш детската душа до прекрасния свят на музиката, да събудиш сетивата и емоцията е сложен, но истински вълшебен творчески процес!С новата учебна програма за разширено изучаване на музика /5 часа седмично, включително и в яслена група/, с чудесната база, интелигентните и емоционални деца и благодарение на пълната подкрепа на педагогическата колегия аз имам перфектната възможност да реализирам професионално всичките си мечти! Вярвам, че ще успея!"

 


 

 

Васил Байрактарски - Учител по физическо възпитание и спорт и футбол

Заемана длъжност: Учител по физическо възпитание и спорт

Образование:

 • Специалност „Спортен коментатор” – бакалавър;
 • Специалност „ Учител по ФВС” – бакалавър.

Завършил с отличен успех в НСА „Васил Левски”!

Професионален опит:

 • Футболен съдия в Елитните групи U19, U17 и U15;
 • Помощник-треньор по баскетбол в БК „Велбъжд” (Кюстендил);
 • Спортен журналист във вестник „Спорт”

/взети интервюта от известни спортисти като Татяна Янчева, Силвия Радойска, Петя Неделчева и Николай Байряков/;

 • Спортен коментатор на Европейски стрийт футбол фестивал.

Успехи в ЧОУ „Джани Родари”:

 • 5-то място на турнир по мини-волейбол „Малки Великани” 2019;
 • 5-то място в дисциплините хвърляне на плътна топка и троен скок на

„Лекоатлетически звезди на София” 2019:

/Теодора Чапарова и Александър Гайдажиев/;

 • 2-ро място на пролетен турнир по народна топка:

„Заедно можем и да спортуваме”;  

 • 5-то място в спортен празник на щафета „Спортни лъвчета”;
 • 1-во място в турнир по футбол за момичета на

„Спешъл Олимпикс България”

 

Работата с деца ме зарежда с положителни емоции и ми носи вътрешно удовлетворение! Аз се стремя да ги науча не само на любов към спорта, но и на ред, дисциплина, уважение и най-вече - ОТБОРЕН ДУХ!


 

 

Ваньо Найденов – треньор по тенис на корт

Ученик по тенис на корт на единствения професор по тенис в РБългария – проф.д-р Ангел Пенчев от НСА Васил Левски;

-2005-2007: зам.министър на спорта;

-2007-2010: председател на Обединен спортен клуб Академик – София

- 2008 -2016: председател на УС на СКФФБ Академик- София и Крикет клуб Академик – София.

Организационен опит в провеждането на детско-юношески турнири по различни видове спорт във Франция, Италия, Швейцария;

Треньор по тенис на корт на над 200 деца и юноши

 


     

Мария Шипочка -  учител по йога

Висше образование - СУ ,,Климент Охридски“; НБУ; Актьорско майсторство и техника на джаз танца; Теология; ,,Философия и култура на Изтока“

"Живяла съм в Индия и срещата ми с изкуството на йога е още от най-ранните ми детски години. Завършила съм обучението за детски йога инструктори към Българската федерация по йога.Работила съм в Драматично-куклен театър ,,Васил Друмев“.Там преподавах и в школата за деца. Преподавам йога от десет години. В момента активно работя като детски йога инструктор, учител по театър и преподавам английски език. Работата с деца ме зарежда и прави щастлива."

 
 

 

 

Дария  Горанова – учител по театър

Десет години - актриса в Кукления театър -Враца, след което специализира Режисура за куклен театър в Академия за театрално и филмово изкуство – Санкт Петербург – Русия. Магистър изкуствовед.

През 2000 година защитава  педагогическа квалификация –театрална педагогика.

  25 години професионален опит

Награда „Най-добър режисьор”на Международен фестивал в гр.Линген, Германия /1996 година/ .

 „Театърът   може да докосне въображението, да породи любопитство или да запали артистичeн  импулс  у  децата!”

                                                                                          

 


    

                     

 Благой Атанасов - учител по шахмат

  Благой Атанасов е роден на 04.05.1980 г., в град София. Основното си и средно образование завършва в руската гимназия в София „А.С. Пушкин”, икономически профил. Дипломира се през 1998-ма година. През същата година е приет в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт”, завършва през 2003-та година с Бакалавърска степен. През 2010-та година записва специализация следдипломна квалификация в Националната спортна академия като Треньор по шах, какъвто работи от 2008-ма година, към Шахматен клуб ЦСКА. Завършва образованието си през 2012-та година.Като треньор, най-големите си успехи постига с малките състезатели на ЦСКА, Матей Петков и Стефан Райков, които заемат челни позиции на Европейското и Световното първенство по шах до 8 години.

 


    

 

 

Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ”

Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ” е създаден през 2009г. на 3 февруари.

Главен художествен ръководител Марио Анастасов – завършил средното си образование в „Национално училище за танцово изкуство” специалност български народни танци и висшето си образование в АМТИИ гр.Пловдив специалност хореограф педагог. 

  Художествен ръководител Десислава Анастасова е родена на 06.09.1998г., гр.София  - изучавала и танцувала български фолклор 7 години в „ТА Здравец” . От 2014г. е художествен ръководител към сдружение Клуб за танцово изкуство „ДЕНС АРТ”. През свободното си време изучава Интериорен дизайн в НБУ. 

Основни приоритети са работата с деца и възрастни за популяризиране на българският музикален и танцувален фолклор.

През годините клуба заема участие в много фолклорни фестивали като:

 

„Нашенско хоро” в гр.Самоков и печели „Наградата на организатора”. 

„Хоро се вие, извива” в гр.София, където заема 3-то място. 

„На Петровден с хоро” в с.Ягодово.

 Заема участие на фестивалите в гр.Кюстендил, гр.Хисаря и гр.Трявна.

Също така участва в международния фестивал в гр.Виница, Македония.

От 2 години клуба организира семинар до Гърция с гръцки хореограф изучавайки гръцкия фолклор. 

Преди 5 години клуба сформира детски танцов ансамбъл с главен художествен ръководител - Марио Анастасов и художествен ръководител – Десислава Анастасова.

Всяка година се провежда „Пролетен концерт”, в който децата показват своите танцови и артистични умения. 

  


   

                     

Стефка Сотирова - учител по плуване

 

Родена в град София. Средното си образование завършва в 47 ССУ през 1982г. Висшето си образование завършва през 1988г. в НСА “Васил Левски” със специалности – треньор по плуване и учител по физическо възпитание.От 1988г. до 2000г. работи като треньор по плуване в УСШ „Искър”. От 2000г. работи в СК „Левски” на плувен комплекс Спартак.

Майстор  на спорта по плуване и многократна шампионка в различни дисциплини – 8-мо място в борбата за световната купа по спортно плуване; шампионка и медалистка от различни международни турнири; дългогодишна национална състезателка, представлявала България на Световни, Европейски и Балкански първенства. Много от неините състезатели са достигнали национални гарнитури и достойно представят България в международни състезания. Последните 5-6 години работи предимно с деца от детски градини и начален курс в училищата, тъй като тази работа й доставя удоволствие и удовлетворение.

  

 
 
 
 
 

 
 

Татяна Милева - готвач

 

Образование - Търговско финансова гимназия; ТОХ София

Професионален опит – 20 г.

Аз съм госпожа Татяна 

и съм винаги засмяна,

Учих скучна  икономика,

а работя гастрономика.

За децата мили, Ваши

бъркам ароматни каши!

Учебен комплекс „Джани РоДари”  - готвач

 
 
 
 
 


 

 
 
 
Екипът на Учебен комплекс "Джани РоДари"  е подбран изключително внимателно, така че да отговаря на
високите изисквания, които сме си поставили за работа с децата. Ние се гордеем с квалификацията и всеотдайността на нашите служители. Те са специалисти с професионално обучение и стаж в детски заведения. Планират работата си в съответствие с възрастта на децата и специфичните изисквания на образователния модел.Освен отлична професионална подготовка, ние държим колегите ни да има и вътрешно призвание да работят с деца.  Нашият приоритет е да се търсят нови пътища за развитие и подобряване на работа ни, като за тези цел непрекъснато се включваме в  различни курсове за допълнителна квалификация и личностно развитие.