Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

 

  Аутизъм означава усамотяване, самоизолиране. Аутизмът е психично заболяване, което засяга развитието на мозъка, а от там и поведението на човек. Аутистите изглеждат като хора, които живеят в свой свят. Какво трябва да знаем за аутизма? Аутизмът е заболяване, което се установява още в детска възраст. Децата аутисти обичат самотата, търсят я и са си емоционално самодостатъчни. Те се изолират от околния свят и не се интересуват от него. Според международните здравни критерии (DSM-IV и ICD-10), за да бъде дадена тази диагноза, детето трябва да има специфичен модел на поведение, който го определя като аутист. 

·         Проблем с говоренето или тотална липса на говор.
·  Невъзможност за провеждане на комуникация с връстници или по-възрастни.
·         Не се правят опити да се замести липсата на реч с мимики и жестове.
·         Незаинтересованост към случващото се.
·         Липса на зрителен контакт с околните.
·         Нежелание да създават социални връзки с връстници, не се привързват, не търсят приятели.
·         Липса на привързаност и контакт дори със самите родители.
·         Неадекватност и неприспособимост към различни социални среди.
·         Повторяемост на действия, игри, реплики, без очевидна логика.
·         
Агресивност и избухване, склонност към самонараняване.
Аутизмът трябва да се прояви преди тригодишна възраст, но ранното диагностициране е трудно, защото симптомите през първите две години са неспецифични.