Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari@abv.bg

 

 

Меглена Мешелева - заместник-директор по административно стопанската дейност

1999 г. до 2007 г работи в 122 ОУ „Николай Лилиев“ като ст. счетоводител

2007 до 2016 е гл.счетоводител и зам.директор УД в 148 ОУ „Любомир Милетич“

01.09.2017 г. става член на екипа на ЧОУ „Джани Родари“  - зам.директор УД

Одобрени и реализирани национални програми и проекти:   

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“ - Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“; НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“; НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „СЪЗДАВАНЕ НА ДОСТЪПНА АРХИТЕКТУРНА СРЕДА И СИГУРНОСТ В УЧИЛИЩЕ“; НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА”-Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“; Проект на Фондация „Димитър Бербатов“ – „Активни и здрави“ ; Проект „По-успешни , по-различни“ - съвместна разработка със СО – р-н Слатина; „Слънчева ваканция“ – проект на Столична община „; Участие и работа по проект „Сократ-Коменски“ 

 

 
 

   Стефка  Паскова - заместник-директор по учебната дейност

Госпожа Паскова е   магистър-филолог, завършила е Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“Има следдипломни специализации по:

-„Икономика и бизнес управление на образованието“ в УНСС,

-„Публична администрация-управление на публични учебни заведения“в СУ“Кл.Охридски“

-„ Психология“-СУ“Кл.Охридски“

Работила е като учител, зам. директор, а последните 21 години като  директор на ОУ“Д.Дебелянов“

 Педагог с дългогодишен опит , ползва се с уважението на колегите си в системата на образованието.Реализирала е успешно международни проекти.

 
 


 

Николай Нинов – отговорник стопанска дейност

Завършил „Полувисш институт за учители по  практика“ гр.Сливен.          

Девет  години работил в „Айко-8”ООД                                                          

Длъжност-Началник склад;  Отговорник автопарк;                                       

От 2009г. до м.07.2018г. е работил в  „А Дизайн”                                 

Длъжност- Мърчен дайзер;Ръководител логистика.

„Докато опитваме да научим децата си всичко за живота, те ни учат

какво всъщност е той.” Ангела Швиндт


 

 
    

Галя Йорданова - Логопед 

Бакалавър Логопед - СУ "Св. Климент Охридски".

Магистър - Комуникативни нарушения на развитието – Логопедия в същия университет с дипломна работа на тема „Граматически нарушения при ученици с дислексия“

2016г. – Стажант в ТОЦ „Пумпелина“

2017г. – Практика в 138 СОУ „Проф. Васил Златарски“

2017г. –  Логопед в ЧОУ „Джани РоДари“

Моя цел е да бъда полезна на децата за тяхното развитие и откриване на потенциала им.

„Ако носиш детството със себе си, никога няма да остарееш.“ - Том Стопард

  


  

 

Благородна Христова -  ресурсен учител

През 2009г. завършва Психология ,а през 2015г. записва Специална Педагогика в

 Софийски Университет „ Св.Климент Охридски“.

През 2010г. се присъединява към сдружение“Екотворци ", където работи като Възпитател в лятна занималня с творечески работилници  за деца от първи до пети клас.

2016г. Провежда  Уъркшоп  на международната конференция за „Достъп до изкуството за незрящи“.Води  работилница с   адаптирани дейности за деца със СОП.

31.03.2017.Взима участие в Национално научен –практически форум  за рехабилитация  на деца с увреден слух  „Ти Чуваш“.

Завършва  класа на доц.д-р Данка Щерева за „Говорна техника и комуникативно –тренингови модели“

2017 г.Организира лятна занималня съвместно с образователен център „Тара-Актив“,в която се адаптират  методи за сричкуване ,ясна дикция и артикулация.

„Вярвам ,че чрез изкуството можем да постигнем по-добри резултати при работата си с деца със специални потребности ,защото то дава свобода на  децата  да изразят вътрешният  си свят и личностни потребнисти  .В творческият процес  непрекъснато си взаимодействат творението и изразяването .“

  


 

 

Симона Ненчева - психолог

Дипломиран психолог към Нов български университет по програма „Когнитивна наука и психология”. Стажовете, които е посещавала в областта на психичното здраве са свързани с психотерапевтичния метод  психодрама, както и с работа с деца, пострадали от насилие.

В продължение на 4 години е доброволец на Гореща телефонна линия за пострадали от насилие към Фондация „Асоциация Анимус”. В продължение на 2 години е работила като психолог към Кризисен център „Св. Петка”  и към Детски център за застъпничество и подкрепа „Зона заКрила” - Фондация „Асоциация Анимус” с възрастни и деца в риск.

В момента е дипломиран психодрама асистент към ИПИГП „Бернхард Ахтерберг”.

Също така е дипломиран хипнотерапевт към БАХХ.

 


 

 

Даниела Илиева – Медицинска сестра

Завършва Медицински институт гр. София.

Има 20- годишен стаж в сферата на здравеопазването.

Привлече ме работата с деца, защото обичам да се грижа за тях. В ЧОУ „Джани Родари“ се чувствам пълноценна и намирам удовлетворение в ежедневната грижа за децата. Да мога да помагам на учениците да се чувстват обгрижвани и сигурни, ме прави щастлива.

  


    

 

Василена Цветкова- учител в начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Предучилищна и начална педагогика; Българска филология; Завършила успешно основен модул на R.Y. E./изследване на йога в образованието/ и е квалифициран преподавател да използва R.Y. E. техниките в работата с деца.

"Обичам децата и работата с тях. В ЧОУ „Джани РоДари” ме привлече грижата и любовта, с която са обградени децата. Тук всяка стъпка е насочена към тяхното успешно развитие и щастливо детство. В образователния процес е включена йога, а в обучението по математика се използва нов метод на преподаване – Jump Math.Аз мисля, че детето е Вселена, която трябва да бъде открита."

 
 

 

 

Иванета Крумова- учител в  начален етап

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност – Начална училищна педагогика

"Когато си представям идеалния учител, не правя разлика дали е мъж или жена, млад или възрастен, красив или не толкова. За мен учителят е този, който просвещава децата и изгражда характера им."

 

  

 

Ива Колева - учител в начален етап

 Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност -  Предучилищна и начална педагогика

"Далеч не смятам, че курсът по методика в университета е достатъчен, за да направи от един човек идеален учител. Пък и това не е етикет, който бихме могли да си лепнем сами. Колко сме добри в работата си, решават само учениците. Аз съм млад и амбициозен човек, който иска да се развие професионално и приема професията учител като призвание. Старая непрекъснато да вкарвам нови,иновативни педагогически практики в работата си с децата. Умея да постигам целите си и се стремя към непрекъснато усъвършенстване в любимата професия."

   


 

 

Мария Благоева - учител  в начален етап

Висше образование - Югозападен университет "Неофит Рилски"

Специалност - Начална и предучилищна педагогика

Професията "учител" за мен е призвание. Обичам децата, а работата с тях ме прави щастлива. Мисля че, децата имат нужда от много внимание и любов, а аз имам нужда да им давам цялото си внимание и любов.

 


 

 

 Яница Николова -учител в начален етап

Яница Георгиева Николова е завършила Начална училищна педагогика с английски език в ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград. Преподавала е на ученици в начална училищна възраст в гр. Благоевград във II ОУ „Димитър Благоев”, работила е като образователен медиатор – изнасяла е беседи на здравна и хигиенна тематика на деца и ученици от 3 до 12 годишна възраст.

 „Още от дете мечтаех да бъда учител!  Да практикувам Учителската професия за мен е една сбъдната мечта! В мен гори огромно желание да вървя заедно с учениците по пътя на знанието, който ни води към сигурен успех. Красотата и невинността на детските усмивки ме зареждат и мотивират да намирам най – свежите идеи и забавни игри, които да прилагам  в обучението така, че да може да учим с интерес и да предизвикаме любов към знанието.”

 


 

 

Волга Нейкова - начален учител

Казавам се Волга Нейкова и  вече 37 години упражнявам тази толкова древна и винаги млада професия.  С всеки випуск се изправям пред прага на новото и неизвестното, и отдавам ум ,душа и сърце на моите ученици. С гордост упражнявам учителската професия, защото първа докосвам бъдещето, в лицето на моите възитаници и като вълшебник с тебешир в ръка не правя чудеса, а правя човеци. С цялото си изпълнено с любов и състрадание сърце дарявам топлинка и надежда на всички.

Аз съм само учител!

  


  

 

Полина Миланова - учител в начален етап

 Магистър – педагог , специалност предучилищна и училищна педагогика 

Учител на подготвителна група.

Моите интереси са следните – литература, музика, история на изкуството, философия.

Аз вярвам в думите на Ф. М. Достоевски от забележителния роман „Братя Карамазови“ , че най-доброто възпитание е спомена. Нека да оставим на своите деца спомени, които са изпълнени с красота, любов и истина. Да не се отказваме твърде рано от задължението да бъдем деца....  -  Т.Транстрьомер

 
 

  

 

Виолина Великова – учител по БЕЛ

 Приемам учителската професия като призвание , но и като добре обмислен личен избор. Вярвам, че само когато обичаш децата и професията си, можеш да се чувстваш пълноценен човек. Стремя се да бъда от най-успешните учители по български език и литература, които не само преподават невероятно, но и обичат учениците си и те казват за тях, че ги обичат.

Предстои ми защита на магистърска теза в  катедрата по български език и литература, специалност „Лингвистика – езикова система и речеви практики“ към в СУ „Св. Климент Охридски“ , където съм завършила и българската си филология. Имам много добри  организационни умения и лидерски качества, за придобиването на които е спомогнало, както обучението ми в мениджърска специалност, така и дългогодишният опит на позиция, в която се изисква непрекъсната работа с хора.

Вярвам, че човек се учи цял живот, но това не оправдава пропуските в детството му, ако се стремиш да вървиш към висоти, постави най-здравите основи!

 


 

Димитрина Манова  - учител по математика и информационни технологии   

Димитрина Манова е завършила ПУ „Паисий Хилендарски“  висше образование

Магистар по Математика и информатика

Педагогика.

Преподавала е математика в ОУ

„Любен Каравелов“  на 5., 6. и 7. клас.

„Обичам да преподавам математика на всички възрастови групи.

Прилагам индивидуален подход при обучението и това е възможно точно тук в ЧОУ „Джани РоДари“. 

 


   

 

Димитринка Таскова – учител по Химия и Физика, Човекът и природата

Средно образование - Техникум по Хранене и Хотелиерство – гр. София

Технология на производството и обслужването в общественото хранене

Висше образование-Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Химически факултет

Химия и Физика-Учител по Химия и Физика-Бакалавър

-Магистър по “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

Професионален трудов стаж – 10 год.

 


 

 

Ава Чикуртева - учител по история и география

Висше образование- СУ "СВ.Климент Охридски"

Бакалавър - История и география

Магистър - Регионално развитие и управление 

Старая се да съм Добър учител - всеки ден.

Моята цел е да създам и развия интереса на децата към учебния предмет, да ги насърча да прилагат знанията в ежедневието си. 

 "Знанието е съкровище, което ще последва своя собственик навсякъде."

Китайска поговорка

 


 

 

Евелина  Коцева - учител по JUMP Math и английски език 

Обича да учи и да приключенства!

Педагогически стаж като учител над 20 години с практика в различен вид обучителни организации .

Преподавала английски език за деца и възрастни в 31 СУЧЕМ  в гр. София, 127 СОУ в гр. София, частни школи, Учител методик в Институт за прогресивно образование, съставител на учебни помагала JUMP Math  ПГ, 1 – 5 клас за България.

Квалификация  Учител по английски език - СДК, Начална и предучилищна педагогика - Магистър, Методика за преподаване на математика JUMP Math –Главен  методик за България 2010 – 2016 г.,  Учител по български език и литература – втора специалност, Социална педагогика – специализация.

Място на дипломиране СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София

Икономика – Управление на малък и среден бизнес

The College OF North West London

Qualification in business and finance

Интереси – плуване, гмуркане, сертифициран водолаз SDI Open Water Scuba Diver, туризъм

 


 
  

 

Теодора Велкова – учител по английски език

Средно образование: 31 СУЧЕМ „Иван Вазов”

Висше образование: СУ „Св. Климент Охридски” – ФКНФ, магистър по английска филология, специалност „Език и култура”; ФНПП, магистър по начална училищна педагогика;БАН – ИИОЗ, доктор по философия, специалност „Философия на науката”; ФФ, магистър по философия, модул „Философия на науката”.

Квалификационни степени:

СУ „Св. Климент Охридски” – ФНПП, детски учител; ФНПП, Ранно чуждоезиково обучение, учител по английски език; ФФ,  учител по Философски цикъл.

"Изучаването на чужд език развива логическото  мислене у децата, както и тяхната обща култура. Всеки език, различен от матерния, разкрива нова култура, нов начин на мислене, формира нови светогледи.  Когато детето започне от най-ранна възраст да изучава чужд език, то развива своите познавателни способности, интелекта си, запознава се с още един свят – нов и предизвикателен. Отговорността, която учителят поема още в първия момент от встъпването му в класната стая, както и безапелационната осъзнатост за значимостта на развитието на всяко едно дете - това е мотивацията на педагога да открие адекватните методи, с които да реализира стремежите си под мотото „Към децата и винаги с грижа за децата!”.

 
 

 


  

 

Венцислав Караиванов –учител по английски език и въздушна йога

Дипломирал се специалност мултимедийни технологии през 2012 година в Нов български университет. Получава допломи по философия и педагогика през 2016 година от Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Притежава сертификат по английски език: ниво C2 (mastery)

Венцислав се занимава с професионално преподаване по йога от 2013 година. Учител по английски е от 2014. Работил е в редица държавни и частни училища.

Обича да работи, както с деца, така и с възрастни, като всяка от възрастовите групи предстявя различни предизвикатества и изисква различни методи на работа. 

Проявява голям итерес в свери като: лингвистика, психология, културология, антропология и технологии.

Работи като предподавател по въздушна йога в Частно училище Джани Родари от 2017 година, а от 2018 г. работи и като преподавател по английски език. 

 


 
 

 

Евгения Христова – учител по немски език   

Магистър по специалност “Приложна и модерна лингвистика “с немски и английски език, НБУ, София

Дългогодишна учебна и преподавателска дейност и България и чужбина, опит в обучението по немски език като втори и чужд език.

Смятам, че чуждоезиковото обучение е от съществено важно значение в съвременния свят и начин на живот, поради което се стремя да бъда максимално полезна със знанията и опита си на всички, решили да се срещнат с чуждия език.

Първите срещи с чуждия език в ранна детска възраст са много вълнуващи и интересни, заради това се опитвам да откликна на детското любопитство и любознание с подходящи методи и техники.

Моята цел е децата да не се страхуват от новото и непознатото, а да усетят, че езикът е живо средство, което има магическата сила да отваря много тайнствени врати към света.

В ЧОУ “Джани РоДари “ намерих подходящата спокойна и предразполагаща учебна атмосфера, която позволява безпрепятствено и приятно да се усвоява чужд език.

 
 

 
  

 

Лаура Казарян  - учител по руски език

 Ереванское русское педагогическое училище им.Н.Островского.

 Специальность: "Преподаватель в начальных классах общеобразовательной школы".

Присвоена квалификация:  учителя начальных классов.

Ереванский госпединститут русск.и ин. яз. им. В.Я Брюсова .

 Специальность: "Русский язык и литература и педагогика"

Присвоена квалификация: учителя русск. языка и литературы  .

 
 
 

 

Константинос Маркетакис – учител по гръцки език

Висше образование –  СУ „Св. Климент Охридски” – Логопедия; Специална педагогика- магистър

Грък по националност.   

Водил курсове по гръцки език към езикови школи; работил на свободна практика с деца в предучилищна и училищна възраст със специфични обучителни трудности.

 Комуникативна личност,много добре работи в екип, постига много добри резултати при работа с деца.

 
 
  
 

 

Цветелина Костова - 

учител италиански език

 

Магистратура по български език и литература

Магистратура с квалификация „Преводач-редактор“ с италиански език

Публикации : „Литературен вестник“, студентски сборник „Искам 6-ца“, списание „Езиков свят“

Завършен квалификационен курс „Творческо писане“, направление Поезия в Творческа Академия „Валери Петров“

 

 

 
 

Златка Михова – учител по китайски език

Висше образование- ВТУ „ Св.св. Кирил и Методий”

специалност – Български език и източен език( китайски език)

- Едногодишна специализация по китайски език в  „Liaoning normal university” Dalian ; China

- Участие в I Научно-практически семинар „ Аспекти  в преподаването на китайски език и култура”

- Участие е във форум „Професията преводач – кариера, страст, предизвикателства”.

- Свидетелство за популяризиране и повишаване интереса към китайски език и култура

 „ Който си мисли, че е научил всичко, той всъщност нищо не знае.”- Лао Дзъ 

  


    

 

Велина Тонева – учител по религия на световете

Висше образование - СУ „Св. Климент Охридски“

Специалност - Бакалавър по Теология, учител по религия; Модул „Общество и култура на арабския свят“; Магистър по Теология – Вяра и живот.

2016 г. - Предучилищна педагогика.

Мотото ми е „Вярата в Бога е силата на човешката душа“. Искам да влюбя децата в Православието и да ги науча да имат не страх Божий, а любов към Него. Защото със страх се възпитават роби, а с любов достойни и щастливи, обичащи и благодарни млади хора, който да изтрият срама и да запълнят пропуските в душите на цяло едно поколение причинени от десетилетията атеистичен режим. Ако бяхме малко по въцърквовени и спазвахме заветите на нашия Бог нямаше да са пълни трудово възпитателните интернати, затворите, сираческите домове и комуните. Промяната трябва да дойде от нас – семейството, учителите и Църквата. Ще науча децата да имат толерантност към хора от други вероизповедания, етнос и социална среда; да обичат и пазят природата, телата и душите си чисти.

 


   

 

Елка Станчева - учител по пиано и солфеж

Висше образование – СУ „Св. Климент Охридски”

Специалност - Музикална педагогика; Музиколог в системата на Концертна дирекция, учител по музика и пиано в I СОУ „Пенчо Славейков”

"Винаги съм се вълнувала и обичала контактите си с най-малките. Да докоснеш детската душа до прекрасния свят на музиката, да събудиш сетивата и емоцията е сложен, но истински вълшебен творчески процес!С новата учебна програма за разширено изучаване на музика /5 часа седмично, включително и в яслена група/, с чудесната база, интелигентните и емоционални деца и благодарение на пълната подкрепа на педагогическата колегия аз имам перфектната възможност да реализирам професионално всичките си мечти! Вярвам, че ще успея!"

 


 

 

Димитър Кънчев Николов – учител по физическо възпитание и спорт, фехтовка и катерене

 

Завършил НСА – специалност треньор по фехтовка и учител по ФВС.

Състезател по фехтовка от 1977 г. Държавен шампион за първи път през 1982 г. и за последен път през 2012 г. Като треньор /от 2000 г./ е подготвил многократни републикански шампиони на рапира и шпага;
- 7-мо място на Европейско първенство за младежи до 20 г. в Познан /Полша/ - 2006 г.;
- Балкански шампиони – 2008 г. – индивидуално и отборно;
- 2012 – 2013 г. – треньор в Турция
- 2013 – 2014 г. – учител в 107 ОУ
- 2014 г. – учител в 31 СУЧЕМ 

 


 

 

Васил Байрактарски - Учител по физическо възпитание и спорт

Специалност „Спортен коментатор” – бакалавър;

Специалност „ Учител по ФВС” – бакалавър (НСА „Васил Левски”)

Футболен съдия в Елитните групи U19, U17 и U15;

Помощник-треньор по баскетбол в БК „Велбъжд” (Кюстендил);     

Спортен журналист във вестник „Спорт”;

Спортен коментатор на Европейски стрийт футбол фестивал. 

Работата с деца го зарежда с положителни емоции и му носи вътрешно удовлетворение! Той се стреми да ги научи не само на любов към спорта, но и на ред, дисциплина, уважение и най-вече - ОТБОРЕН ДУХ!                            

  


  

 

Евгени Ванев – треньор по футбол

Магистратура - Спортно-събитиен мениджмънт

Университет „Жозеф Фурие” Гренобъл 1 (Франция)

Бакалавър - Треньорство с профилиране футбол

Университет Нант (Франция

Френски (ниво C2) и Английски (ниво B2)

Треньор по футбол в СКФФБ Академик

 Анализатор за френската Лига 1

Помощник-треньор в  ФК Версу (Франция)

Работа с детско-юношеските отбори от школата в посока подобрение на тяхното

кондиционно състояние и физическа издръжливост.

 


 

 

Ваньо Найденов – треньор по тенис на корт

Ученик по тенис на корт на единствения професор по тенис в РБългария – проф.д-р Ангел Пенчев от НСА Васил Левски;

-2005-2007: зам.министър на спорта;

-2007-2010: председател на Обединен спортен клуб Академик – София

- 2008 -2016: председател на УС на СКФФБ Академик- София и Крикет клуб Академик – София.

Организационен опит в провеждането на детско-юношески турнири по различни видове спорт във Франция, Италия, Швейцария;

Треньор по тенис на корт на над 200 деца и юноши

 


     

Мария Шипочка -  учител по йога

Висше образование - СУ ,,Климент Охридски“; НБУ; Актьорско майсторство и техника на джаз танца; Теология; ,,Философия и култура на Изтока“

"Живяла съм в Индия и срещата ми с изкуството на йога е още от най-ранните ми детски години. Завършила съм обучението за детски йога инструктори към Българската федерация по йога.Работила съм в Драматично-куклен театър ,,Васил Друмев“.Там преподавах и в школата за деца. Преподавам йога от десет години. В момента активно работя като детски йога инструктор, учител по театър и преподавам английски език. Работата с деца ме зарежда и прави щастлива."

 

    

                     

 Благой Атанасов - учител по шахмат

  Благой Атанасов е роден на 04.05.1980 г., в град София. Основното си и средно образование завършва в руската гимназия в София „А.С. Пушкин”, икономически профил. Дипломира се през 1998-ма година. През същата година е приет в Университета за национално и световно стопанство, специалност „Маркетинг и мениджмънт”, завършва през 2003-та година с Бакалавърска степен. През 2010-та година записва специализация следдипломна квалификация в Националната спортна академия като Треньор по шах, какъвто работи от 2008-ма година, към Шахматен клуб ЦСКА. Завършва образованието си през 2012-та година.Като треньор, най-големите си успехи постига с малките състезатели на ЦСКА, Матей Петков и Стефан Райков, които заемат челни позиции на Европейското и Световното първенство по шах до 8 години.

 


      

    

Панайотис Евангелу - учител по китара, специализиран музикален терапевт

Бакалавър - Нов Български Университет
Специалност Музикално изкуство / Поп - джаз Китара

Магистър - Национална Музикална Академия „проф. Панчо Владигеров“
Специалност Музикотерапия

  "Музиката трябва да бъде използвана полезно не само заради една, а заради няколко цели: възпитанието, пречистването и интелектуалното развлечение."

 


 

 

 Николай Спасов - учител по народни танци

  Самият той е танцьор в ансамбъл “Чинари”. Ансамбълът е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.

  


   

                     

Стефка Сотирова - учител по плуване 

Родена в град София. Средното си образование завършва в 47 ССУ през 1982г. Висшето си образование завършва през 1988г. в НСА “Васил Левски” със специалности – треньор по плуване и учител по физическо възпитание.От 1988г. до 2000г. работи като треньор по плуване в УСШ „Искър”. От 2000г. работи в СК „Левски” на плувен комплекс Спартак.

Майстор  на спорта по плуване и многократна шампионка в различни дисциплини – 8-мо място в борбата за световната купа по спортно плуване; шампионка и медалистка от различни международни турнири; дългогодишна национална състезателка, представлявала България на Световни, Европейски и Балкански първенства. Много от неините състезатели са достигнали национални гарнитури и достойно представят България в международни състезания. Последните 5-6 години работи предимно с деца от детски градини и начален курс в училищата, тъй като тази работа й доставя удоволствие и удовлетворение.

  


 

 

Даниела Стаева – помощник-възпитател

Казвам се Даниела Стаева и съм пом.възпитател в Учебен комплекс "Джани РоДари".

Харесвам работата си с деца.

Възпитанието на децата е важна част от тяхното развитие.

Те са нашето бъдеще!

 
 

 
 

Татяна Милева - готвач

 

Образование - Търговско финансова гимназия; ТОХ София

Професионален опит – 20 г.

Аз съм госпожа Татяна 

и съм винаги засмяна,

Учих скучна  икономика,

а работя гастрономика.

За децата мили, Ваши

бъркам ароматни каши!

Учебен комплекс „Джани РоДари”  - готвач

 


 


Екипът на Учебен комплекс "Джани РоДари"  е подбран изключително внимателно, така че да отговаря на високите изисквания, които сме си поставили за работа с децата. Ние се гордеем с квалификацията и всеотдайността на нашите служители. Те са специалисти с професионално обучение и стаж в детски заведения. Планират работата си в съответствие с възрастта на децата и специфичните изисквания на образователния модел.Освен отлична професионална подготовка, ние държим колегите ни да има и вътрешно призвание да работят с деца.  Нашият приоритет е да се търсят нови пътища за развитие и подобряване на работа ни, като за тези цел непрекъснато се включваме в  различни курсове за допълнителна квалификация и личностно развитие.