^
Get Adobe Flash player

Деца с нарушения в говора

     Комуникативните нарушения засягат говора (артикулация, интонация, темп, мелодика) и езика (фонетикаморфологиясинтаксис,семантика), проявяват се както импресивно, така и експресивно, включително и при четене и писане, както и в невербалното изразяване, като жестове и мимики.

Нарушенията, обект на логопедична терапия са:

 • Артикулационни нарушения (дислалия)
 • Гласови разстройства (афония)
 • Абнормално забавяне или забързване на потока на речта (брадилалиятахилалия)
 • Говорни нарушения при вродена цепнатина на небцето (ринолалия)
 • Разстройства в следствие на нарушена инервация на артикулационните органи (дизартрия)
 • Заболявания - болест на Хънтингтънмножествена склероза и др.
 • Заекване и запъване
 • Езикови и говорни нарушения в следствие на увреждане на централната нервна система (афазия, нарушения в езиковото развитие)
 • Нарушения, проявяващи се в писмената комуникация (дислексия, дисграфия)
 • Множествени нарушения
 • Говорни и езикови разстройства
Copyright © 2014.  Rights Reserved.