^
Get Adobe Flash player

Йога в детската градина

Как идеите на Патанджали се прилагат на практика?

Системата, която разработва Мишелин Флак (Свами Йогабхакти) за работа с деца чрез йога се основава на осемстепения път, който Патанджали оставя в своите сутри.

Тя базира работата си на първите шест стъпки: яма, нияма, асана, праняма, пратяхара и дхарана.
В превод от английския вариант за деца те са преименувани съответно: 

  • яма – живот заедно
  • нияма – пролетно почистване
  • асана – върви изправен
  • пранаяма – дишай свободно   
  • пратяхара – просто отпусни
  • дхарана – zoom in (приближи).

 Тази скала използва в синтезиран и опростен вид основните идеи на понятията, за които Патанджали пише преди стотици хиляди години.


Яма, живот заедно, цели да развие у децата способност за креативно общуване в тяхната социална среда. Тук са включени игри, които позволяват на всеки да изрази себе си, да участва пълноценно в груповата активност. Основните принципи, които се усвояват са: уважавам себе си, уважавам другите, умея да слушам, умея да споделям идеите си с другите, променям се, развивам се.


Нияма, пролетно почистване, обръща внимание на идеята за опазване на околната среда, и използва техники за поддържане на вътрешна чистота, което означава, да се освободим от напрежението физическо и ментално. Една от формите на такова вътрешно почистване е смеха. Многобройни изследвания потвърждават, благоприятното въздействие на смеха. Счита се че смеха благопритства защитните функции на имуната система, стимулира кръвообращението и дишането, води до релаксиране на мускулите, повишава креативността, освобождава напрежениео, раздразнението и гнева, подобрява работата в екип.

Асана – върви изправен. Физическите упражнения (асани) при децата са динамични и съобразени с процеса на израстване. Представени са с имена на животни, природни обекти, предмети, истории, приказки и т.н. Движенията са организирани на базата на седем позиции на гръбнака. Когато гръбнакът се раздвижва, всички нервни окончания разположени по него също се стимулират и по този начин се активира цялата нервна система. Подобрява се комуникацията между централната и периферната нервна система, което активира работата на мозъка и подпомага процеса на възприемане на нова информация.

     Пранаяма – дишай свободно. Дихателните практики, отново са под формата на игри при по-малките, а при по-големите са улеснени варианти. Целта на практиките от тази група е да развие у децата осъзнаване за дъха, да енергизира тялото и да успокои ума. Според нуждите на конкретната ситуация могат да се използват йога техники, които стимулират, събуждат вниманието или успокояват и стабилизират прекалено разпиления ум.

Пратяхара – просто отпусни. Тези игри и техники, дават възможност на ума и тялото да утихнат, да се обърнат навътре.

Дхарана, zoom in (приближи). Основни цели: да се стабилизира и подсили вниманието, да се развие паметта, да се увеличи менталния капацитет. Дхарана означава концентрация, когато умът е фокусиран, разбираме и помним по-добре. Последните две стъпки от осморния път на Патанджали (дхяна и самадхи, медитация и просветление) не са включени в скалта на Мишелин Флак, защото нейният подход е практичен и цели да даде на децата и учителите полезни средства, с които да си служат в ежедневния живот, в класната стая, в процеса на учене.

Copyright © 2014.  Rights Reserved.