^
Get Adobe Flash player

Иновативно обучение по английски език чрез метода на Хелон Дорон

Иновативно обучение по английски език чрез метода на Хелон Дорон

Методът на Хелен Дорон, разработен от лингвистката Хелан Дорон, е една от първите образователни системи по английски език в света Чрез този метод, прилаган от 1986 г. насам, децата могат да започнат да учат английски от бебета, успоредно с научаването на майчиния си език.

Учебните програми обхващат деца от 3 месеца до 14 години и включват както обучение на малки групи, така и курсове за детски градини и класове в началните училища. Методът на Хелен Дорон използва игри, приказки, флаш-карти, тетрадки за упражнения, оригинални песни и музикални компакт дискове за затвърдяване на разговорния английски, произношението, граматиката и речниковия запас, както и писането и четенето при по-големите деца.

Методът на Хелен Дорон осигурява англоговоряща среда, която успешно имитира естествения процес на усвояване на майчиния език.

Курсовете Helen Doron Early English преподават английски на всички деца – от бебета до тинейджъри. Методът на Хелен Дорон се основава на естествената склонност на децата да попиват разговорния език от заобикалящата ги среда. Нашите часове предлагат забавна среда, в която чрез повторение и поощрение децата научават английски със същата лекота, с която усвояват и майчиния си език.

Методика:

  • Обучение на бебета до 2 години. Всички се забавляват, учат английски песни, стихчета и игри. Работи се върху цялостното развитие на децата – фина и груба моторика, вестибуларен апарат, пространствена ориентация. Обучението включва и активности за ранно четене чрез фонетично запаметяване на цели думи.Бебетата научават над 550 думи чрез забавни дейности и песни, придружени от стимули за емоционалното, когнитивното, сетивното и физическото развитие. Любовта към езика и самочувствието остават за цял живот.
  • Обучение на деца от 2 до 4 години. Обучението проследява приключенията на дракончето Диди, принц Сам и котето Флъфи, които винаги могат да разчитат на помощта на вълшебника Албърт, като изпаднат в затруднена ситуация. Децата научават над 300 думи и основните структури на английските изречения, чуват различни музикални стилове и участват в много дейности, които развиват когнитивните им умения, фината и грубата моторика, и любовта към ученето на английски.
  • Обучение на деца на 4-5 години, проследява приключенията на малкия Пол Уорд, който редовно влиза в книжката си с римувани истории и помага на Грени Фикс и Флуп да поправят нещата, които са се объркали в римите.Техните приключения са представени в 12 анимационни програми, чрез които децата усвояват около 660 думи, добро произношение и основите на структурата на английското изречение. Курсът включва 25 специално написани песни, които улесняват възприемането на материала. 25 песни и 12 анимационни епизода помагат на учениците да изградят солидни комуникационни умения. Оживените разговори в клас, забавните активности и игри улесняват усвояването на езика. В зависимост от възрастта на децата и познанията им по английски, курсът включва и активности по четене и писане.
  • Обучение за напреднали деца, учили английски поне 3-4 години. В курса се предават много енциклопедични знания и се набляга на разширяването на уменията по разговорен английски, четене и писане.Обучението е подходящ и за деца с майчин език английски. Въвеждат се над 1050 думи и помага на учениците да се съсредоточат върху съставянето на собствени изречения и подобряването на акцента.
  • Допълнително обучение – музикална комедия, която много харесва на учениците. Проследяването на историята им помага да развият разговорните и писмените си умения. Четенето се базира на phonics, така както се преподава в англоговорящите страни. Курсът включва 1400 думи, 12 песни и въвежда основни граматични конскрукции. 
  • Курс за по-големи деца, които вече са учили английски. Учениците следват Пол и приятелите му в поредица от забавни приключения и обогатяват знанията си, докато опознават героите. Изучават се 1700 английски думи. Има 8 нови песни. Нивото на разговорен английски е доста високо и включва скоропоговорки. Набляга се на уменията по четене и писане.Уроците помагат на учениците са се съсредоточат върху изразяването и интегрират новите думи с вече натрупаните знания. Писмените упражнения са съпътствани от интересни истории, които забавляват на децата.
  • Последният етап от обучението напреднали ученици от 10 до 14 г. Той е продължение на предходния. Учениците продължават да следят новите  приключения на Пол и неговите приятели. Историите и игрите оживяват уроците и дават на децата възможност да упражняват наученото.Изучават се повече от 2000 нови думи, представени в 4 илюстрирани учебни тетрадки и 8 оригинални песни.  В допълнение към устните игри и активности, курсът вкючва и писмени игри, които затвърждават уменията по четене и писане.  Това ниво  дава основната английска граматика, изучавана в 5 и 6 клас в училище.

 

 

Copyright © 2014.  Rights Reserved.