^
Get Adobe Flash player

Обучение и програми

     Частна целодневна детска градина  "Джани РоДари"  работи по програмна система - „Ръка за ръка”. Програмата е в единство с приетите държавни образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка.

     Програмната система „Ръка за ръка" е разработена от специалисти в сферата на предучилищното възпитание, съобразена е с психологическите особености на 3-4 -5 годишното дете и акцентира върху потребностите на детското развитие. 

Програмната система е разработена  в следните продукти:

1. Практическо ръководство на учителя

2. Практическо ръководство на учителя по музика

3. Детско портфолио – индивидуална папка за всяко дете

4. Комплект табла по образователни направления

5. Природен календар

6. Музикален албум

     С децата се работи по образователни направления, разпределени  през учебната година в регламентирани и нерегламентирани ситуации,както следва:

1. Български език и литература

2. Математика

3. Социален свят

4. Природен свят

5. Музика

6. Игрова култура

7. Конструктивно-технически и битови дейности  /КТБД/

8. Изобразително изкуство

9. Физическа култура

     Програмната система предвижда диагностични процедури в началото и края на учебната година. Макар и на една и съща календарна възраст, децата имат различни темпове на развитие, което ги прави уникални и неповторими. Ето защо диагностиката е необходима за учителя респективно родителя, за да бъде отчетено възрастовото различие между децата и бъдат набелязани задачи за индивидуалното развитие на всяко от тях. В диагностичните процедури се включват и родителите, чрез различни формални и неформални форми на общуване, като разговори, беседи, анкети, обратна информация и други.     

В детската градина ежедневно се провежда обучение по английски език.

Предлагат се допълнителни дейности – балет, народни танци, катерене, тенис, керамика, йога, провеждани от специалисти.

 

Copyright © 2014.  Rights Reserved.