Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

Уважаеми родители,

 

За Българската Коледа се събраха следните средства:

72 деца от ЧОУ и ЧЦДГ и ясла „Джани РоДари“ дадоха по 15лв за наем на зала за коледното тържество ( 72 x 15 = 1080лв). От събраната сума бяха дадени 500лв за наем на залата. Остатъка от сумата е 580лв

Сумата събрана от Базара и констатирана с протокол е 471лв и 40ст.

 

 

 

 

 

 

Сумата от 580лв + 471лв и 40ст = 1051лв и 40ст е внесена по сметката на Българската Коледа, за което прилагаме следните документи: