Частно училище Джани Родари

ул.”Гео Милев” 158, ВТУ „Т.Каблешков”–Корпус 6,
София 1574

0896 769 230                 0896 769 243
djanirodari_school@abv.bg

          

 


 

 
 
 

 

28.12.2019г.

ИНОВАТИВНОСТ, КРЕАТИВНОСТ, УВЕРЕНОСТ! За учителите, които ВДЪХНОВЯВАТ!  

На 18 декември 2019 г. РУО – София-град награди победителите в областния кръг на Първия национален конкурс за учители „Иноватори в образованието“.

Сред наградените учители беше и Директора на ЧОУ ‚Джани РоДари“, заедно с учителския екип на училището.