^
Get Adobe Flash player

Ден на Отворени врати

Професионализъм, духовност и стремеж към успех!

Заедно постигаме много

16 март /сряда/ 2016 г. е Денят на Отворени врати

в Частна целодневна детска градина и ясла „Джани РоДари”.

            

             Уважаеми родители, заповядайте да споделите радостта от дейностите, които ще проведем съвместно с Вашите деца.

             Молим предварително да заявите присъствието си на тел. 0896 769 243.

            

 

Първа групас Илияна Тодорова

9.25 - 9.40   Математика

9.50 - 10.05    Музика с Лена Ленкова

10.30 - 10.45    Английски език с Мариана Пеева

10.45 - 11.00   Конструктивно- технически и битови дейности

11.00 –11.45    Дейност по избор, игри на открито, разходки

15.30 - 16.30    Допълнителни дейности – театрална школа, музикотерапия, керамика

15.30- 16.30     За децата, които не са на допълнителни дейности- приказки, драматизации, приложно изкуство                                                      

16.30 – 18.30   Дейност по избор, игри на открито, изпращане на децата

 

 

 

Втора група с Мария Балтова

 

9.25 -  9.45    Музика с Лена Ленкова

9.50 - 10.10  Английски език с Мариана Пеева

10.10 - 10.30   Математика

10.45 - 11.05   Изобразитено изкуство

11.05 – 11.50   Дейност по избор, игри на открито, разходки

15.30 - 16.30    Допълнителни дейности – театрална школа, музико терапия, керамика

15.30 - 16.30     За децата, които не са на допълнителни дейности- приказки, драматизации, приложно изкуство                                                      

16.30 – 18.30   Дейност по избор, игри на открито, изпращане на децата

 

 

Трета групасъс Силвана Стоилова

 

9.20 - 9.45       Английски език с Мариана Пеева

9.45 - 10.10    Социален свят

10.25 – 10.50    Музика с Лена Ленкова

10.55 - 11.20     Математика

11.20 – 12.00   Дейност по избор, игри на открито, разходки

15.30 - 16.30    Допълнителни дейности – театрална школа, музико терапия, керамика

15.30- 16.30     За децата, които не са на допълнителни дейности- приказки, драматизации, приложно изкуство                                                      

16.30 – 18.30   Дейност по избор, игри на открито, изпращане на децата

 

Copyright © 2014.  Rights Reserved.