^
Get Adobe Flash player

Прием

Частна целодневна детска градина „Джани РоДари” обявява следните свободни места за прием в детската градина:

–І  яслена група - 1  свободно място от 01.04.2016 г.

–ІІ  яслена група - 2  свободни места от 01.04.2016 г. и от 01.05.2016 г.

–І  група -  няма  свободни места

–І  група - втора паралелка - 12  свободни места

–ІІ  група - 3  свободни места

–ІІІ група - 2  свободни места


Copyright © 2014.  Rights Reserved.