^
Get Adobe Flash player

Деца с висок интелект

   

     Надареност – качествено своеобразно съчетание на способностите, от които зависи възможността за постигане на по- голям или по- малък успех в изпълнението на една или друга дейност.
    За децата с висок интелект е характерно:
1. Те проявяват по-изострена наблюдателност, като не пропускат да отбележат и най-малките промени в околната среда.
2. В тясна връзка с наблюдателността се проявява и изострена любознателност, която се изразява преди всичко със стремежа на децата да поставят най-разнообразни въпроси за всичко, което става около тях, за всичко, което чуват да се споменава от възрастните или от средствата за масова комуникация. Още преди да могат да четат те проявяват настойчиви желания да им се чете, а след усвояване на четенето се увличат в самостойно четене, като често избират книги, които не са за тяхната възраст.
3. Децата често пъти не се ограничават само с четене, а търсят и други източници за информация, като например посещения на публични лекции, колекциониране на определени неща, отговарящи на доминиращите им интереси.
4. Характерно за даровитите деца е и това, че имат стремеж да постигнат високо качество на това, което имат да вършат. Ако не са сигурни,че могат да постигнат това, те са склонни да се откажат временно от поставената задача, докато се почувстват готови за това.
5. Даровитите деца проявяват интерес да общуват предимно с по-възрастните от тях, понеже това задоволява по-пълно интересите им. При контакт с по-малките или връстниците те заемат роля на инициатори, организатори, водачи.
6. Обикновено тези деца проявяват по-високи способности не само в една определена област, а в по-широк кръг дейности в училище и вън от него.
7. Ако няма някои грешки при възпитанието тези деца се отличават с повишена работоспособност и изявено трудолюбие.

  Днес се приема, че надарените деца физически и невропсихично не са по-малко здрави от другите техни връстници, имат определени емоционални и социални проблеми. В литературата са отбелязани редица особености, по които надареното дете се отличава от своите нормално развиващи се връстници: ранно проговаряне и използване на по-сложни по характер изрази и изречения; богат речников запас; силно развити мисловни способности в областта на абстрактното мислене, в разбирането на смисли, значения, сложни концепции, обобщаването, осъществяване на взаимовръзки между предмети и явления; много добра наблюдателност, особено за детайли и с желание и с интерес наблюдават; добра разпределителност на вниманието (могат едновременно да се занимават с няколко неща); лесна приспособимост към социалната среда; увереност в себе си сред връстници и сред възрастни; перфекционизъм - стремеж към и все по-големи постижения; голямата чувствителност може да доведе до тежко изживяване на своите неуспехи.

Copyright © 2014.  Rights Reserved.