^
Get Adobe Flash player

Детска ясла

 

ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА „Джани РоДари”


     Приемът в Целодневна детска ясла „Джани РоДари” започва от възраст 1 година. 
Разполагаме с две яслени групи: 
  ⇒ 1група - 1 - 1,5-годишни;
  ⇒ 2 група -1,5 - 2,5-годишни;
  ⇒ Първа група "Вариант"- 2 - 3-годишни.
 
Децата имат възможност да се обучават и възпитават от учители професионалисти, които с обич се грижат за тях, съобразявайки се с индивидуалните им и психологически особености.
Работим по одобрената от МОН програма
1-ва ясла- Малка приказна пътечка
2- ра ясла- Ръка за ръка
1-ва Група вариант- Аз съм в детската ясла- Изкуства.
Стаите са светли и слънчеви, обзаведени функционално, уютно и модерно.

Разполагаме с:
- 15 дка паркова площ
- 3 площадки за игра и спорт
- тенис-корт, игрище за волейбол и футбол
- собствена кухня
- транспорт
- 24-часова охрана, недопускаща лица без пропуски
- здравно обслужване
- консултации с психолог и логопед
- сензорен кабинет
- музикотерапия

-

Copyright © 2014.  Rights Reserved.