^
Get Adobe Flash player

Прием в детската градина

Програми (детска градина)

Ранно чуждоезиково обучение
-английски език, 
-руски език, 
-немски език,
-
испански език 
10 часа седмично по основния език и 2 часа втори чужд език по избор

Уникална материална база, подпомагаща "ученето чрез правене"
Тази система отразява нашето виждане за социализацията на децата, за възможностите те да се справят с трудния учебен материал, като учат, поставени в реална ситуация.

• R.Y.E. система за обучение чрез йога 

R.Y.E. (research on yoga in education) е организация, която има интерес в изследването на ефекта на различни йога практики в областта на образованието.Това е система, основана на различни йога принципи и практики. Целта й е да подпомогне образователния процес, да развие мотивацията за учене, да подобри паметта, вниманието, изгражда социални навици, както и качествата за тяхното формиране (уважение към другия и себе си, способност за себеизразяване и т.н.).

• Обучението по математика се осъществява чрез метода jump math -
JUMP Math е забавна математика за всички!

Методиката е създадена от математици на високо равнище, които имат комплексни концепции за развитието на децата. Те наистина вярват, че математиката е забавна и са насочени към това, да намерят преподавателски подходи, с които учениците да преодолеят страха от математиката и да  изпитват радостта от нея.Нарастващият опит, броят на висококачествени изследвания и постоянният поток от коментари на учители, ученици и родители показват, че те успяват.
JUMP уроците са построени, така че да подпомогнат фокусирането на вниманието на учителите и децата, да намалят  допълнителната и ненужна към момента информация, докато учениците станат готови да я използват, без тя да пречи на оперативната памет и уменията им.Уникалната и внимателно изградена в детайли методика  JUMP   непрекъснато оценява разбирането в ученето и чрез различните иновативни подходи дава възможност на учителите да постигнат привидно невъзможната задача – да преподават на целия клас и всички да са адаптирани към работата.Чрез намаляване на трудните понятия и преподаване на малки, последователни  стъпки се постига успеха на учениците. Позитивната обратна връзка поражда желание на децата да участват, те са ангажирани и това обуславя по-нататъшното им учене. От друга страна, ученето се затвърждава с практика. Иновативните бонус задачи са базирани на концепцията в ядрото на урока и по естествен начин ангажират учениците, които се справят по-бързо, за да не скучаят, докато учителите имат възможността да обърнат внимание на затрудняващите се деца. Те постепенно преодоляват проблема си – добиват умение да решават задачата, да анализират, да свързват с други концепции и да проверяват решенията си. 

• Обучението по БЕЛ се осъществява по авторска програма "Граматика на фантазията"

•  Всеки ден музикално обучение  ръководител  - Елка Станчева.  

КАКВО Е „ШУЛВЕРК”? - Ритъм, говор, музика, движение, съчетани в интересни игри за малки и големи, са ключовите думи, с които може да се характеризира „Шулверк” - един от най-разпространените  начини за музикално-танцово възпитание и образование,  широко прилаган в голяма част от страните на Европа, Азия, Америка и в Австралия.„Шулверк” (в превод от немски език-училищно дело) възниква през 20-те години на ХХ век в резултат на творческите търсения на известния немски композитор Карл Орф относно взаимодействието на слово, звук и жест. Заедно със своята сътрудничка Гунилд Кеетман той развива една концепция за леснодостъпно музикално възпитание и образование, чиято цел е по най-естествения за човека път да открива и разбира музикалното, танцовото и театралното изкуство, които според Орф са взаимно свързани. Също така „Шулверк” провокира и развива творческия потенциал и музикалните способности още от най-ранна възраст.Обучението е групово и всеки участва според възможностите си. Основните дейности включват говорни, ритмични,  двигателни упражнения и импровизации, свирене на т.нар. ”Орф-Шулверк” инструменти, вокална работа.

• Компютърно обучение
ние не използваме компютри, защото сме различни и залагаме на обучение чрез игра и практическо усвояване на придобитите знания. Обучение чрез компютър се провежда само според определените от МОН изисквания за съответния клас и нито час повече. Компютърно обучение за класовете І-ІV се реализира под формата на СИП или като допълнителна дейност. Задължително компютърно обучение въвеждаме от V клас.


· Логопед, психолог и ресурсен учител
· Безплатни профилактични прегледи и медицинско обслужване  


 
Всекидневни спортни занимания
 - Плуване, стена за катерене, балет, танци (народни и модерни), йога, тенис, колоездене, футбол

Учебен комплекс „Джани РоДари” поставя силен акцент върху спорта. 
Ние преодоляваме хиподинамията чрез активен спорт. Децата тук спортуват  не само в часа по физическо възпитание, а
ежедневно в организираното като спортен час голямо междучасие с треньори по футбол, баскетбол, тенис на маса, катерене.

Школа по танци с ръководители от ансамбъл "Чинари". Ансамбълът е създаден през 1993 г. от професионални изпълнители на български народни танци, музика и песни. Всеки член на ансамбъла има отлична професионална подготовка по музика и хореография. Изпълнителите на ансамбъл “Чинари” са талантливи и красиви млади хора, виртуозни изпълнители на традиционни български танци, песни и инструментални мелодии.

•  Ателиета:

“Забавна лаборатория” ( химия, физика и биология)
“Приятели на Изтока” (оригами, икебана и културни традиции)
“Керамика и пластика”, или как  да накараме глината да заговори
“Кукли, маски и костюми”, или как да изнесем представление
“Леголандия”, или какъв е градът през детските очи
“Пиано, солфеж и солово пеене”, или музикантът в мен
“Етикет”, или как да се държим в обществото
“Млад огнеборец”, или малкият герой
“Аз работя в градината”, или плодовете на моя труд
“Тайните на кухнята”, или здравословното хранене

Copyright © 2014.  Rights Reserved.